Stiftelsen Fyrlykta

Vi tilbyr tiltak innen forebyggende barnevern, fosterhjem og ettervern.

Om Stiftelsen Fyrlykta

Fyrlykta vil være en pålitelig livsveiviser for barn, unge og familier. Vårt mål er at alle skal føle seg verdifulle og trygge i møte med oss. Vi er kreative og benytter alle tilgjengelige ressurser slik at hvert enkelt barn og ungdom får en god utvikling.