Stiftelsen Fyrlykta tilbyr tiltak innen forebyggende barnevern,
fosterhjem, ettervern og institusjoner