Stiftelsen Fyrlykta

Den ideelle mulighet for barn og familier

Fyrlykta bistår med:

Hjelpetiltak, forsterkningstiltak og ulike omsorgsbaser

RAUSHET: Etter modell fra Norsk Fosterhjemsforening

For barn i fosterhjem med annen etnisk bakgrunn

Veiledning, kurs og miljøterapeutiske tiltak.

Forebyggende arbeid i grupper og enkeltsaker

Kurs og foredrag tilpasset fagfeltets kompleksitet

"Det kjennes så trygt å være fosterhjem i Fyrlykta. Medarbeiderne er ekstremt tilgjengelige"
Ingrid
Fostermor i Stiftelsen Fyrlykta

Samarbeid og forebygging:

Som ideell aktør støtter Fyrlykta forebyggende aktivitet for barn og unge. Fyrlykta leverer tjenester av høy kvalitet og samarbeider med ulike frivillige og profesjonelle aktører i fagfeltet

Om Stiftelsen Fyrlykta

Fyrlykta er en livssynsnøytral,  non-profitbasert, ideell aktør. 

Stiftelsen bistår i arbeidet med utsatte barn, unge og deres familier. Fyrlykta skreddersyr tiltak og setter alltid barnets beste først. 

Aktuelt

Siste nytt fra Stiftelsen Fyrlykta

Aktuelt

Spennende prosjekt: Kulturell brobygging!

Stiftelsen Fyrlykta har avtale med Norsk Fosterhjemsforening om gjennomføring av Brobyggerprogrammet RAUSHET. Fyrlykta utvikler for tiden også prosjektet Kulturell Brobygging via midler fra Bufdir og i

Les mer
Ledige stillinger

Ledig stilling som fagkonsulent i Molde

SØKNADSFRIST HAR UTLØPT Stiftelsen Fyrlykta utvider og har ledig stilling som fagkonsulent i region Nord Vest. Fyrlykta er representert i flere store byer i Norge

Les mer