Stiftelsen Fyrlykta tilbyr tiltak innen forebyggende barnevern, fosterhjem, ettervern og institusjoner

«Stiftelsen Fyrlykta skal være en attraktiv landsdekkende leverandør av tiltak for barn, ungdom, familier og voksne, hvor vi i samarbeid med offentlige instanser og den enkelte bruker, arbeider med stø kurs mot endring og vekst»