2018 – et bilde tegnet i positive farger

Da skriver vi et nytt årstall; 2018 som skal få prege oss de neste månedene, ukene, dagene og timene. Som alltid ved overgang til nytt år er det tid for ettertanke, refleksjon og visjoner. Julen takker av og vinteren ønsker oss velkommen. For mange er det å se fremover noe som gir en god fornemmelse. Det som venter smaker godt. Det bildet som ligger der foran er farget av positive forventninger, muligheter og utfordringer som er akkurat passe store nok slik at de mestres. For andre viser 2018-bildet seg i farger som er preget av melankoli, tomhet, kanskje også frykt og usikkerhet. Uansett danner alle disse fargene sammen et større bilde, og hvordan bildet for 2018 blir seende ut til slutt vites ikke. Det skaper vi sammen.

For Fyrlykta ble 2017 på mange måter et utfordrende år. Et år som satte høye krav til oss og som gjorde at selvransakelse, innsikt og evaluering kom høyt opp på agendaen. For ansatte, familier og andre som direkte eller indirekte er eller var knyttet til Fyrlykta så ble 2017 på mange måter en prøvelse farget av usikkerhet, mange ubesvarte spørsmål, og for noen også tomhet. Men også engasjement, kraft og vilje. Vilje til å stå opp for det man tror på. Engasjement for å ta tilbake og eie den hverdagen som er så betydningsfull og viktig for så mange. Kraft til å gjennomføre og få endring til å skje. Hver eneste dag legges det ned mangfoldige arbeidstimer på et høyt faglig nivå. Det gis uvurderlig omsorg og kjærlighet til mange av de barna som trenger det aller, aller mest, og sammen med våre familier skal vi fortsette det gode arbeidet. 2018 tegner seg å bli et godt år for Fyrlykta. Et år som vi ved neste årsskifte forventer å kunne se tilbake på med ydmykhet og stolthet. For Fyrlykta blir 2018 et viktig år. Kanskje det viktigste på lenge. Sammen med våre samarbeidspartnere og familier så skal 2018 bli et bra år. Vi er klare. Vi gleder oss. Vi skal bruke alle fargene vi finner, og skape det fineste bildet.

Godt nytt år alle sammen!

Med vennlig hilsen,
Irene Ivin
Daglig leder