7 ansatte i Fyrlykta ble nylig sertifisert i COS-P, trygghetssírkelen

Av Stiftelsen Fyrlykta

18.-21. April var 7 ansatte i Fyrlykta i Oslo for intensiv opplæring i foreldreprogrammet Circle of Security Parenting (COS-P), eller trygghetssirkelen som den også benevnes som i Norge. Fyrlykta har som mål at alle ansatte skal sertifiseres for Cos-P eller Cos –I.

Cos sirkelen, ungdom,
Cos sirkelen, ungdom,

I løpet av de 4 dagene ble vi loset trygt gjennom programmet av Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson. Brandtzæg og Torsteinson står for implementeringen av COS-P i Norge, og jobber begge ved Nic Waals Institutt.Hva er Circle of Security Parenting DVD? COS P er et manual og DVD basert foreldrekurs. Kurset bygger på moderne tilknytingsteori og forskning.

Målsettingen med programmet er å fremme trygg tilknytning gjennom å styrke foreldrenes mentalisering. I denne sammenhengen vil det si evnen til å se barnet innenfra og seg selv utenfra. Styrket mentalisering vil gi bedre evner til emosjonsregulering og trygghet.Programmet kan brukes individuelt med foreldre eller i grupper. Programmet kan brukes som et tiltak i seg selv, eller som en del av et mere omfattende behandlingsopplegg.

Programmet inneholder åtte kapitler som er ment som utgangspunkt for åtte sesjoner med foreldrene.

  • Være større: vi voksne er ledere, har ei plan, legger strukturene. Ligger foran barnet.
  • Være sterkere: være emosjonelt sterkere. Vi er i stand til å regulere egne følelser og har kontroll på dem
  • Være god: være vennlig, også i kroppsspråket med godt blikk
  • Være klokere: ha balanse i å være større, sterkere og god

 Vi gleder oss til å ta i bruk trygghetssirkelen i vårt daglige virke når vi veileder familiehjem og beredskapshjem.

Bilde1.jpg

Nyttige linker

http://cirlcleofsecurity.net

http://www.tilknytningspsykologene.no

http://ww.psykologforeningen.no