Aktuelt

Stiftelsen Fyrlykta er stolte over å presentere deler av arbeidet vårt!

Trygghetssirkelen (COS)

Trygghetssirkelen for ungdomsforeldre

Manualene i Trygghetssirkelen (Circle of Security) er innrettet mot yngre barns foreldre. Denne har nå  blitt tilpasset foreldre til ungdom mellom 13 og 18 år.

Les mer
Artikler

Hvordan er det å svømme foran den stygge andungen?

Tema for denne masteroppgaven er kommunal barnevernsledelse. Formålet med studien er å finne ut hvordan barnevernlederne opplever å være barnevernleder i sin kommune. Problemstillingen er: «Hvordan opplever kommunale barnevernledere å være barnevernleder?»

Les mer
Artikler

Barnevernets mest populære hjelpetiltak – Vet vi nok om råd og veiledning?

Tema for denne oppgaven er barnevernets hjelpetiltak råd og veiledning. Oppgaven søker å få svar på hva tiltaket innebærer og hvordan det blir utført. Råd og veiledning som barnevernstiltak ble innført som en statistisk kategori i 2007, men ble benyttet mye før med andre navn og innenfor andre kategorier. Min undersøkelse tar for seg hvordan barne- og familietjenesten i Trondheim utfører tiltaket og hva de selv tenker omkring arbeidet. Problemstillingen er «Hva innebærer barneverns hjelpetiltak råd og veiledning når det utføres av barne- og familietjenesten i Trondheim»?

Les mer
Aktuelt

Glommaflanke tar form

Trond ”Kurte” Andreassen er i gang med forberedelser til dette spennende prosjektet. Vi har fått dyktige og spennende samarbeidspartnere med på laget.   Glommaflanke har

Les mer
Artikler

Men størst av alt er kjærligheten!

Erik er 14 år, enebarn og har store traumeskader. Dette som en konsekvens av sine 11 første leveår hjemme hos sine foreldre. Hjemme, hvor han skal være trygg, lære seg å bli et omgjengelig menneske, lære seg å takle med- og motgang i livet på en noenlunde rasjonell måte. Lære seg at det største i livet er kjærlighet. Her ble Erik utsatt for det absolutt ingen barn skal. Massiv vold av fysisk og seksuell art.

Les mer
Aktuelt

God omsorg av god kunnskap

Selv for erfarne damer, er fornyelse av kunnskapen om forståelsen av barna viktig. Dette uttrykker Heidi Kleppe, Tone Amundsen og Mathilde ganske unisont om utbytte

Les mer
Aktuelt

Praksis i Fyrlykta

Jeg studerer bachelor i barnevern ved Høgskolen i Østfold og går nå tredje og siste året. I løpet av studiet har vi tre praksisperioder og dette

Les mer
Aktuelt

Ny film fra Stiftelsen Fyrlykta

Vi har i lang tid forberedt en undervisningsfilm i samarbeid med Psykolog Trygve Børve og Showfabrikken. Utgangspunktet for Filmen er at Ofte ser vi at

Les mer
Aktuelt

Glommaflanke 2016

Sommeren 2016 starter vi opp med et nytt og spennende prosjekt – ”GLOMMAFLANKE”! Vi har knyttet til oss Trond ”Kurte” Andreassen som prosjektleder. Mer info

Les mer

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann