Akutte henvendelser & Søknader

Akutte henvendelser

Telefon: 957 44 962

Akuttberedskap

Stiftelsen Fyrlykta har akuttberedskap for plassering i beredskapshjem og vertsfamilier.
Bufetat, kommuner og bydeler kan kontakte oss døgnet rundt på telefon 957 44 962.

Vil du vite mer om hvordan bli en Fyrlykta Familie? Trykk her

Søknader

For spørsmål/søknad om langtidsplasser, kontakt Mona Kielland tlf. 957 44 962 eller e-post: mona.kielland@fyrlykta.no.

Evt. skriftlig søknad sendes til Stiftelsen Fyrlykta, Toldbodbrygga 1 – 1606 Fredrikstad.

Ønsker du å drøfte forebyggende tiltak i ditt nærområde, finn ditt nærmeste kontor her.