Akutte henvendelser & Søknader

Akutte henvendelser

Telefon: 9504 9504

Akuttberedskap

Stiftelsen Fyrlykta har akuttberedskap for plassering i beredskapshjem og vertsfamilier.
Bufetat, kommuner og bydeler kan kontakte oss døgnet rundt på telefon 9504 9504

Vil du vite mer om hvordan bli en Fyrlykta Familie? Trykk her

Søknader

For spørsmål/søknad om langtidsplasser, kontakt Willy Brusdal tlf. 9116 9494 eller e-post: willy.brusdal@fyrlykta.no.

Evt. skriftlig søknad sendes til Stiftelsen Fyrlykta, Toldbodbrygga 1 – 1606 Fredrikstad.

Ønsker du å drøfte forebyggende tiltak i ditt nærområde, finn ditt nærmeste kontor her.