Akutte henvendelser & Søknader

Akutte henvendelser

Telefon: (+47) 9504 9504

Akuttberedskap

Stiftelsen Fyrlykta har akuttberedskap for plassering i beredskapshjem og vertsfamilier.
Bufetat, kommuner og bydeler kan kontakte oss døgnet rundt på telefon (+47) 9504 9504 (Faglig leder Kjell Hauge)

Vil du vite mer om hvordan bli en Fyrlykta Familie? Trykk her

Søknader

For spørsmål/søknad om langtidsplasser, kontakt faglig leder Kjell Hauge på tlf.: 9504 9504 eller e-post: kjell.hauge@fyrlykta.no.

Evt. skriftlig søknad sendes til Stiftelsen Fyrlykta, Toldbodbrygga 1 – 1606 Fredrikstad.

Ønsker du å drøfte forebyggende tiltak i ditt nærområde, finn ditt nærmeste kontor her.