Barn lærer fra det de ser.

Av Stiftelsen Fyrlykta

Dette kan være en fin påminnelse for oss alle. Barn lærer fra det de ser.