Barn lærer fra det de ser.

Av Stiftelsen Fyrlykta

Dette kan være en fin påminnelse for oss alle. Barn lærer fra det de ser.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann