Forslag til ny Lov om barnevern

Av Stiftelsen Fyrlykta

I forbindelsen med at forslaget til ny Lov om barnevern (barnevernloven) ble lagt frem har Vårt Land intervjuet Fyrlykta v/ Jørgen Fredheim om betydningen av forslaget. Proposisjonen ble lagt frem av regjeringen fredag 09.04.21. 

Det legges opp til en styrking av barn og familiers rettigheter og viktig tydeliggjøring mellom offentlig og privat sektor. Det er mange gode presiseringer og forbedringer i forlaget som er lagt frem.

I proposisjonen legges det som premiss at det vil bli lettere å finne fosterhjem når private aktørers mulighet til å tilby ordinære fosterhjem frafaller. Dette er vi kritiske til. Forskning viser at jo flere som spør, jo flere fosterhjem kan vi sammen rekruttere til sårbare barn som har behov for det. (Nordlandsforskning – Fosterhjem og rekruttering 2017) 

http://www.vl.no