Verdens beste jobb er ledig

Er du klar for å bidra til en bedre hverdag for utsatte barn og unge?


Meld din interesse

Bli en Fyrlyktafamilie

Ute etter ny jobb?

Stiftelsen Fyrlykta har behov for fosterhjem, beredskapshjem og avlastningshjem. Fyrlykta har også behov for vertsfamilier i tiltakene «Inn med familien» og «Inn med ungdommen».

Fyrlykta tilbyr opplæringsprogrammet «Stø Kurs» og veiledning i prosessen.

Vil dere bli en Fyrlyktafamilie? Ta kontakt!

Hvorfor velge Fyrlykta?

Ideell stiftelse

Stiftelsen Fyrlykta er stolte over å være en ideell aktør. Dette innebærer at et eventuelt overskudd går tilbake til arbeidet med barn og unge.

«At Fyrlykta er en ideell stiftelse er helt topp! At pengene går tilbake til barna vi passer på, at de får opplevelser som hjelper dem i sin utvikling, det er godt å kjenne på. Pengene går til en trygg og fin oppvekst for barna som trenger å ivaretas». Ingrid, fostermor for Fyrlykta.

Livsynsnøytral stiftelse

Fyrlykta skiller seg ut fra andre ideelle aktører innenfor feltet ved at det er en livssynsnøytral stiftelse.

«Barnet og familien er det viktigste i Fyrlykta, og vi må være åpne for alt, uansett religion og opprinnelse». Ingrid, fostermor for Fyrlykta. 

Oppfølging

Mange fosterhjem føler seg alene i arbeidet med barnet. Som Fyrlyktafamilie får du tryggheten i et kolleganettverk og et stabilt fellesskap i stiftelsen. En fast fagkonsulent gir deg veiledning og faglig bistand, samt at vakttelefonen er åpen 24 timer i døgnet. Fyrlykta arrangerer jevnlige fagsamlinger for Fyrlyktafamilier, hvor faglig påfyll, samhold og tilhørighet står i fokus.

«Jeg har hatt en fast fagkonsulent hele veien. Jeg har kunnet ringe henne på sekundet og hun har vært ekstremt tilgjengelig (…) Det er lav terskel for kontakt i Fyrlykta. Det er betryggende». Ingrid, fostermor. 

Pensjon, forsikringer og medlemskap i interesseorganisasjon

I Fyrlykta sikres du:

Er du ivaretatt, ivaretar du barnet


Meld din interesse

Ulike typer Fyrlyktafamilier

Alle barn og familier er unike, derfor finnes flere typer Fyrlyktafamilier

Fosterhjem

Fosterhjem er en trygg familie som har barn eller ungdom boende hos seg for en kortere eller lengre periode. Det er barnets behov som avgjør hvordan oppfølgingen skal være. Har barnet store behov i hverdagen, jobber Fyrlykta sammen med deg for å sikre ivaretakelse hos ulike hjelpeinstanser.

Fyrlykta søker etter familier hvor en voksen kan være hjemme på heltid, men også familier hvor de voksne ønsker å jobbe ved siden av oppdraget som fosterforeldre.

Beredskapshjem

Beredskapshjem er et fosterhjem som ivaretar barn og ungdom i en akutt, midlertidig periode. Barnet flytter ofte inn raskt når en krise har oppstått og blir boende til det er avklart hvor barnet skal bo videre.

Avlastningshjem

Et avlastningshjem tar imot barn eller ungdom i helger og noen ganger i deler av ferier. Barna som kommer på besøk kan bo hjemme eller i fosterhjem. Avlastningshjem må forplikte seg til en kontinuitet i livet til barn og unge.

Støttefamilie for Inn med familien

«Inn med familien» er et tilbud for familier som av en eller annen grunn trenger tett oppfølging i hverdagen. Tiltaket er utviklet av Stiftelsen Fyrlykta og for å bli en støttefamilie må du ha tilgang på en hybel, leilighet eller et hus i forbindelse med egen bolig.

Vi vil arbeide sammen med deg og familien med mål om at de selv skal mestre hverdagen.

“Vi må være åpne for alt, det er barnet og familien, uansett religion og opprinnelse, som er viktige”. Ingrid, fostermor for Fyrlykta.

Støttefamilie for Inn med ungdommen

Det er ikke alltid ungdommer trenger bo i fosterhjem eller institusjon når de er på vei til å bli voksne og selvstendige.

Noen ungdommer vil profittere godt på å bo alene på en hybel, men med stabil og god voksenkontakt tilgjengelig.

For å bli en Inn med ungdommen-familie, må du ha en hybel eller liten leilighet i tilknytning til din bolig, samt overskudd til å ivareta ungdommens behov for praktisk, sosial og emosjonell hjelp.

Ungdommer som benytter seg av dette tiltaket er ofte mellom 17-23 år.


Meld din interesse