Bransjestandard for ideell velferd

Av Stiftelsen Fyrlykta

Stiftelsen Fyrlykta har tilsluttet seg Virkes bransjestandard for ideell velferd.

En felles bransjestandard bidrar til økt tillit til ideelle organisasjoner, sikrer åpenhet og etterrettelighet og en felles standart for god arbeidsgiverpolitikk innenfor ideell sektor. Den viser også hva som skiller ideelle aktører fra de kommersielle og hva det vil si å være en ideell organsisasjon. Det har vært en selvfølge for Stiftelsen Fyrlykta å støtte opp om denne standaren.