Den nasjonale fosterhjemsdagen

Av Stiftelsen Fyrlykta

I dag, 10 mai, er det den nasjonale fosterhjemsdagen i Norge. Vi i Stiftelsen Fyrlykta vil takke alle fosterhjem for den viktige jobben dere gjør for utsatte barn og unge i hele landet. Samtidig benytter vi anledningen til å heie på bedre og tryggere vilkår for alle fosterhjem. Vi frir til politikerene våre i dette arbeidet; her har dere en jobb å gjøre fortsatt og vi vil fremheve Norsk Fosterhjemsforening som i dag legger frem funnene i Fosterhjemsundersøkelsen 2022. Årets Fosterhjemsundersøkelse viser hvilke tiltak det offentlige bør gjøre for å sikre barn i fosterhjem trygghet, stabilitet, forutsigbarhet og bedre rettssikkerhet.

Alle fosterhjem i Fyrlykta får tilbud om gratis medlemskap i Norsk Fosterhjemsforening.