En påskehilsen til alle 🐣

Av Jørgen Fredheim

På vegne av alle i Stiftelsen Fyrlykta ønsker jeg alle en riktig god påske. 

Vi lever i en tid hvor våre tanker går ut til innbyggerne i Ukraina som ikke lenger har noen trygg og fredfull påsketid. For oss voksne her i Norge blir det å samtale med barn og unge om det som skjer helt nødvendig. Vi voksne må vise oss frem som trygge og hjelpe barn med å bearbeide den informasjon de får utenfra. Det er krevende å ta inn alt det triste som skjer. Nå i påsken får vi kanskje mer tid til å nettopp være sammen, til å se og lytte til hverandre. Jeg vil oppfordre alle til å finne den tiden. 

Selv om vi i Fyrlykta også skal finne oss litt påske ro, så er vi alltid her både for våre Fyrlyktafamilier og samarbeidspartnere. Hos oss er det alltid bare å ta kontakt når det er noe. 

Igjen; riktig god påske til alle🐣 

Beste hilsener: 

Jørgen Fredheim, daglig leder i Stiftelsen Fyrlykta 

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann