Fagdag i region sør

Av Stiftelsen Fyrlykta

Stiftelsen Fyrlykta opplever vekst. Nye familier har kommet til og tatt i mot barn og unge fra ulike kanter av landet. Noe som har medført et behov for at regionene avholder sine fagdager lokalt for å sikre god kvalitet på kunnskapsformidlingen. 2. November 2016 avholdt vår avdeling i region sør sin første fagsamling med sine familier. Samlingen ble gjennomført på Dal Gjestegård i Horten. Et flott idyllisk sted i landlige omgivelser med gode møte og konferansefasiliteter og utsøkt mat.

I anledning at Stiftelsen Fyrlykta i år feirer fem års jubileum for drift i Norge hadde vår fagsjef, Kjell Hauge, tatt turen fra hovedkontoret i Fredrikstad. Han holdt et spennende innlegg hvor han orienterte om dagens status. Samt reflekterte over hvilke utfordringer vi vil stå overfor i fremtiden, og hvordan vi sammen kan ruste oss for å løse disse.

Resten av dagen var viet temaet – seksuelle overgrep. Foredragsholder var familieterapeut og sexolog Thomas Winther. Hans undervisning gav et godt innblikk i barns utvikling av normal seksualitet, avvik, og forslag til hvordan våre familier konkret kan håndtere ulike utfordrende situasjoner med våre barn.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann