Fagdag om hvordan forebygge omsorgstretthet

Av Stiftelsen Fyrlykta

Nylig holdt Stiftelsen Fyrlykta en av sine fagdager for fosterhjem, vertsfamilier og beredskapshjem. Temaet for denne gang var omsorgstretthet – og ble holdt av Monica (sør) og Michéle (Oslo). Temaet engasjerte og mange regionkontorer hadde lange og gode arbeidsøkter.

Kurset har fokus på hvordan fosterforeldre kan ivareta seg selv for å unngå omsorgstretthet i sin hverdag. Nyttige grep for egenomsorg og kognitive teknikker ble introdusert og omsatt til praksis i det enkelte hjem. I tillegg ble det tematisert hvordan profesjonelle rundt barnet kan ta vare på hverandre, med barnets beste som hovedmål.

Vi takker for stort engasjement og gode tilbakemeldinger! Dersom barneverntjenester ønsker tilsvarende kurs for sine fosterhjem eller ansatte, kan Fyrlykta kontaktes direkte: malin@fyrlykta.no

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann