Fagdag traumebevisst omsorg

Av Stiftelsen Fyrlykta
Fyrlykta region midt har i dag, 23.11.20, gjennomført fagdag for familiene med barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk. Tema for dagen har vært hvordan man kan utøve traumebevisst omsorg når man som omsorgsgiver kjenner seg sliten i perioder. Vi har jobbet med en case der vi har tatt de ulike perspektivene til barnet, fosterforeldrene og fagkonsulentene. Vi er veldig imponert og ydmyk over kunnskapsnivået og alle erfaringene hjemmene våre deler.
Merk: Både lokale og nasjonale retningslinjer f0r smittevern er overholdt.