Avdelingskontor Fredrikstad

Post- og besøksadresse: Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Håvard Solberg

Fagkonsulent

(+47) 478 60 655
Send e-post

Om Håvard Solberg

Håvard var ferdig utdannet sosionom ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo 2010. Saksbehandler ved NAV Alna i Oslo 2010- 2013 hvor han jobbet i kvalifiseringsprogrammet. En instans i NAV som retter seg mot personer utenfor arbeidslivet.

Barnevernkonsulent i Fredrikstad barneverntjeneste 2013- 2016. Jobbet i tiltaksavdeling med undersøkelse av nye bekymringsmeldinger, samt oppfølging av biologiske foreldre. Jobbet deretter i omsorgsavdeling med oppfølging/veiledning av fosterhjem, samtaler med barn/ungdom, samt oppfølging av biologisk familie.

Else Sørgård

Fagkonsulent

(+47) 482 51 776
Send e-post

Om Else Sørgård

Else er utdannet barnevernspedagog 2009. Hun har 9 års erfaring som ungdomsfamilie 1999-2008. Har et fosterhjemstudie 03/04.
Hun har videre erfaring som saksbehandler v/Ski bvtj. 2009-2015. Et år i ungdomsteam og resterende som fosterhjemkonsulent med oppfølging/veiledning samt rekruttering av fosterhjem.
Veiledningskompetanse: hun er COS-P sertifisert veileder i tillegg til å inneha et faglig veiledningsstudie 13/14.

Her finner du oss

Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad