Avdelingskontor Fredrikstad

Post- og besøksadresse: Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Håvard Solberg

Håvard Solberg

Fagkonsulent

Håvard var ferdig utdannet sosionom ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo 2010. Saksbehandler ved NAV Alna i Oslo 2010- 2013 hvor han jobbet i kvalifiseringsprogrammet. En instans i NAV som retter seg mot personer utenfor arbeidslivet.

Barnevernkonsulent i Fredrikstad barneverntjeneste 2013- 2016. Jobbet i tiltaksavdeling med undersøkelse av nye bekymringsmeldinger, samt oppfølging av biologiske foreldre. Jobbet deretter i omsorgsavdeling med oppfølging/veiledning av fosterhjem, samtaler med barn/ungdom, samt oppfølging av biologisk familie.

Else Sørgård

Else Sørgård

Fagkonsulent

Else er utdannet barnevernspedagog 2009. Hun har 9 års erfaring som ungdomsfamilie 1999-2008. Har et fosterhjemstudie 03/04.
Hun har videre erfaring som saksbehandler v/Ski bvtj. 2009-2015. Et år i ungdomsteam og resterende som fosterhjemkonsulent med oppfølging/veiledning samt rekruttering av fosterhjem.
Veiledningskompetanse: hun er COS-P sertifisert veileder i tillegg til å inneha et faglig veiledningsstudie 13/14.

Vibeke Roness Lind

Vibeke Roness Lind

Fagkonsulent

Vibeke var ferdigutdannet barnevernpedagog ved høyskolen i Lillehammer i 2005. Hun har jobbet flere år i ungdomspsykiatrien, både ved UPS (Ungdomspsykiatrisk seksjon) og UPP (Ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Østfold. I 2015 begynte hun å jobbe som barnevernkonsulent ved barneverntjenesten i Moss. Her jobbet hun først et år i ungdomsteam med undersøkelser og tiltak ut mot hjemmene, for så å gå over til fosterhjemsteam. Hun har jobbet mye med matching av fosterhjem opp mot det enkelte barnet og veiledning av fosterhjemmene. Våren 2018 deltok hun på kompetansehevingsprogrammet «Traumesensitivt barnevern» i regi av RVTS som retter seg mot veiledning av fosterhjem
Nina Solberg

Nina Solberg

Regionleder/faglig leder

Nina er regionleder i region Øst og er faglig leder i Stiftelsen Fyrlykta. Hun er utdannet klinisk vernepleier med Master i Familieterapi fra VID vitenskaplige høgskole. Hun har videreutdanning innen helse og sosialadministrasjon fra Høgskolen i Østfold og er godkjent veileder fra FO. Nina har jobbet mange år både i kommunalt og statlig barnevern. Hun har flere års erfaring som seniorrådgiver i Bufetat og var også der med på å starte opp et ambulerende team; Mobilt akutteam og har deltatt i prosjekt på Bufdir med å utvikle faglige standarder for akuttarbeid.

Nina har vært leder i barnevernet i ulike avdelinger på kommunalt nivå og har solid erfaring fra akutt barnevern/ barnevernsvakt. Hun har også jobbet i Utekontakten i Fredrikstad kommune. I Sarpsborg kommune har Nina vært avdelingsleder for fosterhjemsavdelingen.

Hun har vært seksjonsleder for Familiesenteret i bydel Søndre Nordstrand og har jobbet både med par og individualterapi i egen praksis.

Hun har jobbet som familieterapeut og behandler på BUPP Fredrikstad, hvor hun også har vært koordinator for familie og psykososialt team. Hun har gått på Kropp og selvfølelse, et ettårig kompetansehevingsprogram for behandling av spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus, avd. RASP. Hun har også PEF opplæring fra TIPS team og har solid erfaring fra arbeid med traumer og sorg hos barn og unge.