Avdelingskontor Hamar

Post- og besøksadresse: Grønnegata 1, 2317 Hamar

Ansatte

Mona Kielland

Regionleder Innlandet

(+47) 957 44 962
Send e-post

Om Mona Kielland

Mona er utdannet sosionom i 2003.
Hun har jobbet som miljøterapeut på et multikulturellt barnevernssenter i 8 år. Deretter jobbet hun som leder for Ungdomskontakten i Hamar kommune.
Hun har jobbet i barnepsykiatrien, BUP Hagen behandlingsenhet med barn (6-12 år) og deres foresatte.
Har videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk, og barnevernfaglig veiledning. Hun har godkjent opplæring i KOR (klient og brukerstyrt praksis) fra R-BUP og er sertifisert veileder innen KOR. Hun er også sertifisert COS-P veileder.

Nina Kristin Nilsen

Fagkonsulent

(+47) 911 45 374
 Send e-post

Om Nina Kristin Nilsen

Nina er utdannet barnevernspedagog ved HIL 2006. Før hennes utdanning jobbet hun som SFO leder i en skolefritidsordning. Har også jobbet i barnehage i mange år. Har etter utdanning jobbet med tiltak inn i hjemmet gjennom barnevernet. Har jobbet innen Psykisk helse ved Sykehuset Innlandet BUP døgn siden 2007. Først jobbet hun ved en familieavdeling som familiekonsulent med barn og unge og deres foresatte. Begynte å jobbe i 2009 på en avdeling i BUP døgn for barn som Familie og miljøterapeut. Der jobbet jeg til vi slo oss sammen med familieenheten og ble en ny enhet for barn og familie.

Av videreutdanning har Nina Familieterapi ved R-BUP, Trygge traume utdanning gjennom RVTS og Sykehuset Innlandet.

Jane Nyborg

Fagkonsulent

(+47) 464 79 289
Send e-post

Om Jane Nyborg

Jane er utdannet vernepleier på Høgskolen i Lillehammer i 1999. Hun gjennomførte en videreutdanning i miljøterapeutisk arbeid med barn og unge i 2010. Jane har 11 års erfaring innen psykisk helse, av dette 9 år på BUP døgnavdeling i Elverum. Hun har ellers jobbet 5 år som ledende miljøterapeut i Bofellesskap for enslige mindreårige i Hamar kommune, og hun har jobbet som enhetsleder på omsorgssenter for enslige mindreårige i KOA ungdomstiltak.

Jane har diverse kurs innen psykisk helse, ledelse, terapeutisk mestring av vold, veiledning, og barnevern. Hun startet som fagkonsulent i Fyrlykta i september 2016