Avdelingskontor Mysen

Post- og besøksadresse: David blidsgate 3, 1850 Mysen

Ansatte

Else Sørgård

Fagkonsulent

(+47) 482 51 776
Send e-post

Om Else Sørgård

Else er utdannet barnevernspedagog 2009. Hun har 9 års erfaring som ungdomsfamilie 1999-2008. Har et fosterhjemstudie 03/04.
Hun har videre erfaring som saksbehandler v/Ski bvtj. 2009-2015. Et år i ungdomsteam og resterende som fosterhjemkonsulent med oppfølging/veiledning samt rekruttering av fosterhjem.
Veiledningskompetanse: hun er COS-P sertifisert veileder i tillegg til å inneha et faglig veiledningsstudie 13/14.