Avdelingskontor Tromsø

Post- og besøksadresse: Strandveien 106, 9006 Tromsø

Ansatte

Merethe Forså Michelsen

Fagkonsulent

(+47) 922 93 550
 Send e-post

Om Merethe Forså Michelsen

Merethe er utdannet sosionom og har bred erfaring med fosterhjemsarbeid. Hun har arbeidet 8 år i kommunalt barnevern og har deretter hatt ulike stillinger i Bufetat, herunder som rådgiver i Fosterhjemstjenesten i Tromsø, veileder for statlige familiehjem samt som rådgiver ved Inntak Tromsø. Hun har også erfaring fra psykiatrien. Merethe er PRIDE-leder og tar for tiden videreutdanning i kognitiv atferdsterapi.