Hovedkontoret

Post- og besøksadresse: Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Jørgen Fredheim

Jørgen Fredheim

Daglig leder

Jørgen har en allsidig arbeidserfaring fra både fra offentlige, kommersielle og ideelle aktører. Han er utdannet Vernepleier og har tatt Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmet høgskole. I tillegg har han videreutdanning i ledelse og rekruttering.

Flere år jobbet han som miljøterapeut, både i fengsel og i barneverninstitusjon. Videre har han også jobbet som terapeut i Bufetat i mobilt akutt-team. Jørgen har vært leder for institusjonstiltak innenfor lov om barneverntjenester og samt en periode hvor han jobbet i Forandringsfabrikken. Jørgen har også vært gründer i form av å starte import og salg til en annen bransje han også har et hjerte for; landbruk og hagedrift. Jørgen er nemlig «hobbybonde på si» og holder til på et lite småbruk.

Thomas Nordstrand

Thomas Nordstrand

Lønn- og regnskapsansvarlig

Thomas Nordstrand har erfaring som skiftleder ved Jotun fabrikker med personalansvar, grunnkurs i ledelse og bachelor i revisjon.

Marianne Stene

Marianne Stene

Administrasjonsmedarbeider

Marianne har studert interiør ved NKF og bedriftsøkonomi på Handelshøgskolen BI. Hun har erfaring fra diverse salgs-, service- og kontorstillinger.

Trond Kurte Andreassen

Trond «Kurte» Andreassen

Leder av Glommaflanke-prosjektet

”Kurte” er utdannet adjunkt med opprykk.
Han har vært lærer på ungdomstrinnet i 35 år og har de siste 13 årene arbeidet som spesiallærer på en alternativ ungdomsskole i Fredrikstad.
Han har vært sosiallærer i 5 år og har videreutdanning innen systemisk familiearbeid ved Høyskolen i Østfold.
Han er en velkjent leder med stort nettverk innen Fredrikstadidretten.
I Fyrlykta jobber Kurte forebyggende med barn og ungdom gjennom prosjektet Glommaflanke.