Hovedkontoret

Post- og besøksadresse: Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Jørgen Fredheim

Jørgen Fredheim

Daglig leder

(+47) 950 60 752
Send e-post

Om Jørgen Fredheim

Jørgen har en allsidig arbeidserfaring fra både fra offentlige, kommersielle og ideelle aktører. Han er utdannet Vernepleier og har tatt Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmet høgskole. I tillegg har han videreutdanning i ledelse og rekruttering.

Flere år jobbet han som miljøterapeut, både i fengsel og i barneverninstitusjon. Videre har han også jobbet som terapeut i Bufetat i mobilt akutt-team. Jørgen har vært leder for institusjonstiltak innenfor lov om barneverntjenester og samt en periode hvor han jobbet i Forandringsfabrikken. Jørgen har også vært gründer i form av å starte import og salg til en annen bransje han også har et hjerte for; landbruk og hagedrift. Jørgen er nemlig «hobbybonde på si» og holder til på et lite småbruk.

Thomas Nordstrand

Thomas Nordstrand

Lønn- og regnskapsansvarlig

(+47) 902 71 200
Send e-post

Om Thomas Nordstrand

Thomas Nordstrand har erfaring som skiftleder ved Jotun fabrikker med personalansvar, grunnkurs i ledelse og bachelor i revisjon.

Marianne Stene

Marianne Stene

Administrasjonsmedarbeider

(+47) 911 97 539
Send e-post

Om Marianne Stene

Marianne har studert interiør ved NKF og bedriftsøkonomi på Handelshøgskolen BI. Hun har erfaring fra diverse salgs-, service- og kontorstillinger.

Trond Kurte Andreassen

Trond «Kurte» Andreassen

Leder av Glommaflanke-prosjektet

(+47) 95 11 38 30
Send e-post

Om Trond "Kurte" Andreassen

”Kurte” er utdannet adjunkt med opprykk.
Han har vært lærer på ungdomstrinnet i 35 år og har de siste 13 årene arbeidet som spesiallærer på en alternativ ungdomsskole i Fredrikstad.
Han har vært sosiallærer i 5 år og har videreutdanning innen systemisk familiearbeid ved Høyskolen i Østfold.
Han er en velkjent leder med stort nettverk innen Fredrikstadidretten.
I Fyrlykta jobber Kurte forebyggende med barn og ungdom gjennom prosjektet Glommaflanke.

Her finner du oss

Toldbodbrygga 1, 1606 Fredrikstad