Regionskontor Fredrikstad

Post- og besøksadresse: Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Om regionskontoret Fredrikstad

Regionskontor Fredrikstad er samlokalisert med hovedkontoret på Phønixbrygga i Fredrikstad. Regionskontoret består av fire medarbeidere og regionleder.

Regionen har sterk kompetanse på ungdom, psykiatri og barnevern, med spisskompetanse på fosterhjemsarbeid.

  • Forsterkningstiltak i fosterhjem
  • Samvær
  • Ettervern
  • Miljøterapi til barn og unge i fosterhjem
  • Oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse, jfr. Bvl. § 4-16

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Ansatte

Håvard Solberg

Håvard Solberg

Fagkonsulent

Håvard var ferdig utdannet sosionom ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo 2010. Saksbehandler ved NAV Alna i Oslo 2010- 2013 hvor han jobbet i kvalifiseringsprogrammet. En instans i NAV som retter seg mot personer utenfor arbeidslivet.

Barnevernkonsulent i Fredrikstad barneverntjeneste 2013- 2016. Jobbet i tiltaksavdeling med undersøkelse av nye bekymringsmeldinger, samt oppfølging av biologiske foreldre. Jobbet deretter i omsorgsavdeling med oppfølging/veiledning av fosterhjem, samtaler med barn/ungdom, samt oppfølging av biologisk familie.

Else Sørgård

Else Sørgård

Fagkonsulent

Else er utdannet barnevernspedagog 2009. Hun har 9 års erfaring som ungdomsfamilie 1999-2008. Har et fosterhjemstudie 03/04.
Hun har videre erfaring som saksbehandler v/Ski bvtj. 2009-2015. Et år i ungdomsteam og resterende som fosterhjemkonsulent med oppfølging/veiledning samt rekruttering av fosterhjem.
Veiledningskompetanse: hun er COS-P sertifisert veileder i tillegg til å inneha et faglig veiledningsstudie 13/14.
Vibeke Roness Lind

Vibeke Roness Lind

Fagkonsulent

Vibeke var ferdigutdannet barnevernpedagog ved høyskolen i Lillehammer i 2005. Hun har jobbet flere år i ungdomspsykiatrien, både ved UPS (Ungdomspsykiatrisk seksjon) og UPP (Ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Østfold. I 2015 begynte hun å jobbe som barnevernkonsulent ved barneverntjenesten i Moss. Her jobbet hun først et år i ungdomsteam med undersøkelser og tiltak ut mot hjemmene, for så å gå over til fosterhjemsteam. Hun har jobbet mye med matching av fosterhjem opp mot det enkelte barnet og veiledning av fosterhjemmene. Våren 2018 deltok hun på kompetansehevingsprogrammet «Traumesensitivt barnevern» i regi av RVTS som retter seg mot veiledning av fosterhjem
Trond Kurte Andreassen

Trond «Kurte» Andreassen

Leder av Glommaflanke-prosjektet

”Kurte” er utdannet adjunkt med opprykk. Han har vært lærer på ungdomstrinnet i 35 år og har de siste 13 årene arbeidet som spesiallærer på en alternativ ungdomsskole i Fredrikstad. Han har vært sosiallærer i 5 år og har videreutdanning innen systemisk familiearbeid ved Høyskolen i Østfold. Han er en velkjent leder med stort nettverk innen Fredrikstadidretten.
I Fyrlykta jobber Kurte forebyggende med barn og ungdom gjennom prosjektet Glommaflanke.