Regionskontor Skien

Postadresse: Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Kristin Rønningen

Kristin Rønningen

Fagkonsulent

Kristin er utdannet barnevernspedagog og har en master i Familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet høgskole, Oslo. Hun har nå igang med videreutdanning i sexologi ved universitetet i Agder.

Siden 2003 har Kristin innehatt ulike stillinger innen barnevern, hovedsakelig i Bufetat. Hun har jobbet som nattevakt ved Alta ungdomshjem, som miljøterapeut ved akuttinstitusjonene Firing og Klokkerhuset ungdomssenter, som TFU terapeut (Treningsfamilier For Ungdom), MST terapeut (MultiSystemisk Terapi) og fosterhjemskonsulent. Kristin er sertifisert ADDIS kartlegger (Alkohol Drog Diagnos InStrument) og kan gi bedømmelse både på ungdom og voksne.

Av annen erfaring har Kristin lederutdanning og arbeidserfaring fra forsvaret. Hun tjenestegjorde blant annet i Bosnia/SFOR fra 1997-1998. Kristin har videre jobbet som fengselsbetjent ved Skien kretsfengsel og er i dag instruktør i eventfirmaet Luftetur.