Regionskontor Stor-Oslo

Postadresse: Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse: Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten

Om regionskontoret Stor-Oslo

Stor-Oslo er Fyrlyktas nyeste region, og ble etablert i april 2020.
For oppdragsgivere betyr dette at det fremdeles er svært fleksibelt tjenestetilbud i regionen, og Stor-Oslo ønsker i stor grad å skreddersy bistand til de som har behov.

Regionen består foreløpig av to medarbeidere med bakgrunn i barneverntjeneste og BUP.

Vi har god kompetanse på sårbare barn og unge, og spisskompetanse på:

 • Veiledning til deg som jobber med barn og unge
 • Oppfølging av unge som strever, samt ettervern
 • Sped- og småbarns psykiske helse
 • Fosterhjemsarbeid
  • Samvær: veiledet samværsanalyse, råd og veiledning av barneverntjenester, råd og veiledning til biologiske foreldre
  • Oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse i hht. Bvl. § 4-16
  • Miljøterapi til barn og unge i fosterhjem
  • Veiledning av fosterhjem, med mulighet for døgnberedskap

Ta kontakt for en uforpliktende prat! Tlf. 40888518 eller annemalin@fyrlykta.no

Ansatte

Anne-Malin Granerud

Klinisk spesialist i psykisk helse

Anne-Malin er barnevernpedagog med master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge. Avhandlingen fokuserte på hvilke faktorer som fremmer og hemmer relasjonsutvikling mellom plasserte barn og fosterforeldre. Hun er veileder, klinisk barnevernpedagog i sped- og småbarns psykiske helse og klinisk spesialist i psykisk helse.

Anne-Malin har jobbet som pedagogisk leder i barnehage og frivillig for Home Start Familiekontakten, før hun gikk over i kommunal barneverntjeneste hvor hun jobbet i 13 år. I barneverntjenesten har hun jobbet som generalist, etter hvert som fagkonsulent og de siste fire årene har hun vært teamleder for fosterhjemsteamet i barneverntjenesten. Samtidig har hun hatt enkeltpersonsforetak hvor oppfølging av ungdom og fosterhjem, samt undervisning har stått sentralt.

Siden masteravhandlingen har Anne-Malin vært opptatt av samvær mellom fosterbarn og deres biologiske foreldre. Anne-Malin har, sammen med en kollega, fått skrivestipend til fagbok om temaet. Hun underviser gjerne om temaet samvær, men også om andre temaer innenfor barneomsorg, som tilknytning og traumer.

Vibeke Roness Lind

Vibeke Roness Lind

Fagkonsulent

Vibeke var ferdigutdannet barnevernpedagog ved høyskolen i Lillehammer i 2005. Hun har jobbet flere år i ungdomspsykiatrien, både ved UPS (Ungdomspsykiatrisk seksjon) og UPP (Ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Østfold.
I 2015 begynte hun å jobbe som barnevernkonsulent ved barneverntjenesten i Moss. Her jobbet hun først et år i ungdomsteam med undersøkelser og tiltak ut mot hjemmene, for så å gå over til fosterhjemsteam.
Hun har jobbet mye med matching av fosterhjem opp mot det enkelte barnet og veiledning av fosterhjemmene. Våren 2018 deltok hun på kompetansehevingsprogrammet «Traumesensitivt barnevern» i regi av RVTS som retter seg mot veiledning av fosterhjem.