Regionskontor Trondheim

Post- og besøksadresse: Vestre Rosten 85, 7075 Tiller

Ansatte

Lill Anita Stensheim

Lill Anita Stensheim

Regionleder for region midt og nord

Lill Anita er utdannet barnevernpedagog og har en mastergrad i barnevern (HIST) samt et mellomfag i psykologi (NTNU). Hun har erfaring fra ulike deler av barnevernsfeltet, blant annet som konsulent og ungdomskoordinator i Barne-og familietjenesten i Trondheim, miljøarbeider i Kvamsgrindkollektivet, miljøterapeut på Hegglia barne- og ungdomshjem og Hveita dagsenter for rusavhengige. Hun er ART-veileder, LP-veileder og har COS-P kurs.

Ragnhild Rein

Ragnhild Rein

Fagkonsulent

Ragnhild er utdannet barnevernpedagog (HIST) og har jobbet som barnevernkonsulent i Melhus kommune og i Trondheim kommune siden 2004. Hun er nå under utdanning som COS-terapeut.

Bente Grøtte

Bente Grøtte

Fagkonsulent

Kommer senere.