For barn og unge

Barna er de viktigste for Fyrlykta

Kanskje bor du i en Fyrlyktafamilie?

Eller mottar du og familien din hjelp fra oss?

Fyrlykta er her for deg

Fyrlyktas fagkonsulenter har utdanning og erfaring med å hjelpe barn og unge. Gjennom samtaler med oss møter du noen som lytter, støtter og forklarer hvilke rettigheter du har. 

For å sikre at du blir hørt og forstått, bruker Fyrlykta et dataprogram som kalles FIT. FIT er et enkelt spørreskjema på iPad hvor du får si noe om hvordan du har det og hvordan du synes fagkonsulenten har lyttet til deg.

Fyrlykta bruker FIT sammen med deg fordi din stemme er den viktigste.

Har du innspill, klage eller bare noe du vil si, kan du henvende deg til 950 60 752 eller jorgen.fredheim@fyrlykta.no

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann