For barn & unge

Om Stiftelsen Fyrlykta

Stiftelsen Fyrlykta er en ideell organisasjon som jobber med å hjelpe barn, unge og familier. I tillegg til å hjelpe mennesker, har Stiftelsen Fyrlykta funnet muligheter til å gi hjelp til utsatte barn og unge igjennom å gi støtte til for eksempel aktiviteter.

Stiftelsen Fyrlykta tilbyr hjelp til barn, unge og familier på flere måter. Det er det offentlige barnevernet som bestemmer hvilken type hjelp det enkelte barn skal få, men dette er det vi har å tilby.

Du kan lese litt om det enkelte tilbudet under hvert punkt:

Å bo i et forsterket fosterhjem

Et familiehjem (fosterhjem) er en familie som kan se ut på alle mulige måter. Både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par kan være fosterforeldre. Det kan også være en familie som har egne barn som enten bor hjemme eller har flyttet ut. I et familiehjem er det alltid voksne tilstede. De voksne er trent i å ta i mot barn som trenger et nytt sted å vokse opp. Til familiehjemmet vil det komme en fagkonsulent hver 14. dag. Fagkonsulenten har flere oppgaver i familiehjemmet. Oppgaven er både å snakke med de voksne så de er gode på å gi deg det du trenger, samtidig som de sjekker med deg at du har det bra. Fagkonsulenten bistår så du får opprettet en tillitsperson og påser at barneverntjenesten oppretter tilsynsfører.

Å bo i et beredskapshjem

Et beredskapshjem er en familie som er trent i å ta i mot barn og unge på kort varsel. Når du flytter til et beredskapshjem står det et rom klart til deg og det er voksne tilstede hele døgnet som sammen med deg vil finne ut av hva du trenger for å ha det bra i perioden det skal bo i beredskapshjemmet. Beredskapshjemmet vil hjelpe til så du kommer raskt i gang på skole så du får oppfylt de rettigheter du har med tanke på en trygg skolegang.

Fagkonsulenten bistår så du får opprettet en tillitsperson og påser at barneverntjenesten oppretter tilsynsfører.

Å bo i en vertsfamilie

En vertsfamilie er en familie som tar i mot både deg og familien din. Dere vil da bo i tett tilknytning til vertsfamilien og være noe sammen med de hver dag. Noen vertsfamilier har et hus ved siden av huset der dere bor, mens andre har en ekstra leilighet i huset dere bor i.

Det viktigste for oss i Stiftelsen Fyrlykta er det du har å si til oss!

Når du bor i en av familiene til Stiftelsen Fyrlykta vil du også møte en av de ansatte fagkonsulentene. Disse fagkonsulentene er godt utdannede personer som gjør sitt ytterste for at du skal få hjelp og for at du skal forstå hvilke rettigheter du har. I samtale med deg vil fagkonsulenten tilby deg noe som heter FIT. Dette er et enkelt spørreskjema på iPad hvor du først får si noe om hvordan du har det, og senere kan du si noe om hvordan du synes fagkonsulenten har lyttet til det du har sagt. Dette tilbyr vi for at din stemme er den viktigste og vi vil sikre oss at vi lytter til deg.

Har du noe å klage på har vi et eget telefonnummer du kan ringe eller sende sms til.
Alle klager blir tatt på alvor og fulgt opp.

950 60 752

 jorgen.fredheim@fyrlykta.no

  • Skriv inn telefonnumer, e-postadresse eller din adresse
  • Unngå sensitive opplysninger