For foreldre

Barnas foreldre er viktige - uansett

Stiftelsen Fyrlykta jobber med foreldre som bor sammen med sine barn og foreldre som er mamma og pappa på avstand. Uansett er foreldrene viktige personer i barnas liv.

Hjelp og støtte

Det er kommunen og familiene som definerer hvilken type hjelp som er nødvendig. Kommunen kontakter Fyrlykta dersom det er ønskelig at Fyrlykta skal bidra.

Fyrlyktas mål er at foreldre skal mestre foreldreskapet, også når hverdagen er strevsom. Med respekt og åpenhet samarbeider Fyrlykta med foreldre og barn for en bedre livssituasjon.

Fyrlykta har ulike hjelpetiltak som kan hjelpe familier til en bedre hverdag. Fyrlykta skreddersyr tiltakene så de passer til den enkelte familie. Dette kan du lese mer om under Barnevern – hjelpetiltak.

Å være mamma og pappa på avstand

Noen barn og ungdommer må bo utenfor hjemmet i en kortere eller lengre periode. Dette er det barneverntjenesten som avgjør, sammen med rettsinstanser. Fyrlykta har lang erfaring med å følge opp foreldre som ikke har daglig omsorg for barna sine.

Det er viktig for barna at foreldrene får hjelp og støtte i en slik situasjon. Fyrlykta kan bidra med sorgbearbeiding, veiledning og oppfølging rundt samvær. Les mer om dette under Barnevern – fostersterkningstiltak.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann