Forelesning om samvær på videreutdanningen: Sped- og småbarns psykiske helse, R-BUP

Av Stiftelsen Fyrlykta

I dag har Fyrlykta Stor-Oslo, i samarbeid med klinisk sosionom og familieterapeut Eli Wenche Andersen, hatt digital forelesning på R-BUP. Temaet har vært samvær, gjenforeningsmålsetting og foreldrearbeid etter omsorgsovertakelse. Dagen har vært givende og Stiftelsen Fyrlykta ønsker studentene lykke til videre på sin kliniske utdanning!

For booking av tilsvarende kurs, ta kontakt med ditt regionskontor i Fyrlykta.