Bli beredskapshjem

Et beredskapshjem er et privat hjem som er særlig egnet til å ta imot barn akutt og for et kortere tidsrom. Barn bor midlertidig i beredskapshjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Barn bor i beredskapshjemmet inntil en annen varig løsning er funnet, som plassering i institusjon, i fosterhjem eller at barna flytter hjem til foreldrene.

Som beredskapshjem får dere et meningsfylt arbeid i eget hjem. Dere vil møte små og store utfordringer, og mange gleder som vil engasjere både faglig og menneskelig. Vi kan tilby fellesskap med andre beredskapshjem og et tett samarbeid med våre fagkonsulenter. Alle beredskapshjem får opplæring, veiledning og deltagelse på Stiftelsen Fyrlyktas fagsamlinger.

Hvem kan bli beredskapshjem?

Det alle våre beredskapshjem har til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne.

Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli beredskapshjem.

Krav for å bli beredskapshjem i Stiftelsen Fyrlykta

Beredskapshjemmet må tilfredsstille følgende krav.

 • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest.
 • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem.
 • Alminnelig god helse.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse.
 • Stabil livssituasjon.

Enslige som beredskapshjem i Stiftelsen Fyrlykta

Noen av våre beredskapshjem består av en enslig. Du som er enslig kan ha ressurser som gjør nettopp deg godt egnet. Dersom du er den eneste voksne i familien bør du ha et godt nettverk av støttespillere rundt deg.

Flerkulturelle familier som beredskapshjem i Stiftelsen Fyrlykta

Flerkulturelle familier som ønsker å bli beredskapshjem er viktige ressurser. Det er i mange tilfeller ønskelig å plassere barn i et beredskapshjem med samme religiøse eller kulturelle bakgrunn.

Beredskapshjem og alder

Alder trenger ikke å utelukke muligheten til å bli beredskapshjem, men Stiftelsen Fyrlykta ser primært etter personer i alderen 30 til 55 år.

Hvordan bli beredskapshjem i Stiftelsen Fyrlykta?

Kontakt oss i dag så kan vi ta en prat om hvordan det å bli beredskapshjem i Stiftelsen Fyrlykta vil være for deres familie.

Kontakt oss her

Hjemmebesøk og egenprestasjon

Dersom vi sammen finner ut at dere ønsker å gå videre i prosessen med å bli et beredskapshjem i Stiftelsen Fyrlykta vil, vi be dere om å fylle ut et egenregistreringsskjema hvor dere forteller litt om:

 • Familiesituasjon
 • Boforhold
 • Arbeidssituasjon
 • Helse

Vi kan deretter ta et uforpliktende hjemmebesøk hvor vi sammen finner veien videre.

Opplæring

Stiftelsen Fyrlykta tilbyr et eget opplæringsprogram som vi kaller for Stø Kurs. Stø Kurs er et 30 timers grunnkurs som alle Fyrlykta-familier må gjennomføre.

Temaer i kurset

 • Informasjon om Stiftelsen Fyrlykta
 • Visjon, verdier og menneskesyn
 • Faglig og etisk plattform
 • Aktuelle lover
 • Målgrupper, kjennetegn
 • Sorg, tap og kriser
 • Mentalisering
 • Tilknytning
 • Circle of Security (COS)
 • Traumer og affektregulering, regulering av følelser
 • Om å være fosterforeldre, ferdighetskategorier
 • Hva vil det si for barn å flytte i fosterhjem
 • Å leve med forandring

 • Kjærlighet og oppdragelse
 • Psykisk og fysisk helse
 • Skole
 • Samarbeid med andre instanser
 • Samarbeid med fosterbarnets familie
 • Samvær
 • Barns deltakelse, brukermedvirkning
 • Klient og resultatstyrt praksis (KOR)
 • Avtaler, økonomi, pensjonsordning, forsikringer
 • Utdeling av kursbevis

Kurset består av forelesninger, gruppearbeid, filmillustrasjoner, historier fra virkeligheten og møter med fosterfamilier og fosterbarn.

Klarstillingsprosess

Klarstillingsprosessen består av at familien får 3-5 hjemmebesøk. Målet med besøkende er å bli kjent med familien slik at vi kan gi hvert fosterbarn den rette familien.