Bli besøkshjem

Mange barn som bor i fosterhjem eller i beredskapshjem har også behov for et besøkshjem. Det kan enten være i helger eller i ferier.