Bli forsterket fosterhjem

Fosterhjem som mestrer oppgaven er det som sikrer fosterbarn en best mulig vekst og utvikling. Våre familier er virksomhetens viktigste ressurs, derfor skal våre familier oppleve fellesskap og ivaretagelse hos oss.

Akkurat som andre barn, kommer heller ikke fosterbarn med fasitløsning. Å jobbe med fosterbarn er uforutsigbart. Likevel kjenner vi til noe av det som virker;

 • Struktur, rutiner og forutsigbarhet
 • Voksne med ubetinget omsorg – å gi uten å forvente noe tilbake
 • Positive relasjoner mellom barn og omsorgspersonen skaper utviklingsprosesser hos barnet
 • Å jobbe for å forstå barnet, aktivt lytte og anerkjenne strevsomme følelser mer enn å komme med gode råd og formaninger
 • Å være større, tryggere og sterkere enn…

Å være forsterket fosterhjem i Fyrlykta betyr at fosterforeldrene får:

 • 24 timers beredskap, 365 dager i året
 • Hver familie får en fast fagkonsulent som gir veiledning og faglig bistand
 • Gruppeveiledning
 • Fyrlykta arrangerer fagsamlinger for sine familier
 • Alle våre familier får tilbud om deltagelse på vårt 30 timers opplæringsprogram (Stø kurs)
 • Pensjonsordning
 • Reiseforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
 • Ta del i vårt felleskap – Fyrlykta familien

Hvem kan bli fosterforeldre i Fyrlykta?

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Det alle fosterhjem har til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna. Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre.

Krav til å bli forsterket fosterhjem i Fyrlykta

 • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • Alminnelig god helse
 • Gode samarbeidsevner
 • Egne hjemmeboende barn bør være 13 år eller eldre
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse
 • Stabil livssituasjon

Enslige som forsterket fosterhjem i Fyrlykta

Noen av våre fosterhjem består av en enslig fostermor eller fosterfar. Du som er enslig kan ha ressurser som gjør nettopp deg godt egnet. Dersom du er den eneste voksne i familien må du ha et godt nettverk av støttespillere rundt deg.

Flerkulturelle familier som forsterket fosterhjem i Fyrlykta

Flerkulturelle familier som ønsker å bli fosterhjem er viktige ressurser. Det er i mange tilfeller ønskelig å plassere barn i et fosterhjem med samme religiøse eller kulturelle bakgrunn.

Fosterforeldre og alder

Fosterforeldrene må ha tid og overskudd til å ta seg av et fosterbarn. Fosterforeldrenes alder bør derfor tilpasses barnets alder slik at de normalt kunne vært foreldre. Stiftelsen Fyrlykta ser primært etter fosterforeldre i alderen 30 til 55 år.

Hvordan bli forsterket fosterhjem i Stiftelsen Fyrlykta?

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. Vanlige spørsmål er:

 • Hva innebærer det å være forsterket fosterhjem i Stiftelsen Fyrlykta
 • Hvordan vil det å bli forsterket fosterhjem påvirke familiens hverdag
 • Økonomiske godtgjørelser, og konsekvenser for din arbeidssituasjon.

Kontakt oss her

Hjemmebesøk og egenprestasjon

Dersom vi sammen finner ut at dere går  videre i prosessen med å bli et forsterket fosterhjem i Fyrlykta, vil vi be dere om å fylle ut et egenregistreringsskjema der du/dere skriver litt om:

 • Familiesituasjon
 • Boforhold
 • Arbeidssituasjon
 • Helse

Vi kan deretter ta et uforpliktende hjemmebesøk hvor vi sammen finner ut av veien videre.

Opplæring

Stiftelsen Fyrlykta tilbyr et eget opplæringsprogram som vi kaller for Stø Kurs. Stø Kurs er et 30 timers grunnkurs som alle Fyrlykta-familier må gjennomføre.

Temaer i kurset

 • Informasjon om Stiftelsen Fyrlykta
 • Visjon, verdier og menneskesyn
 • Faglig og etisk plattform
 • Aktuelle lover
 • Målgrupper, kjennetegn
 • Sorg, tap og kriser
 • Mentalisering
 • Tilknytning
 • Circle of Security
 • Traumer og affektregulering, regulering av følelser
 • Om å være fosterforeldre, ferdighetskategorier
 • Hva vil det si for barn å flytte i fosterhjem
 • Å leve med forandring

 • Kjærlighet og oppdragelse
 • Psykisk og fysisk helse
 • Skole
 • Samarbeid med andre instanser
 • Samarbeid med fosterbarnets familie
 • Samvær
 • Barns deltakelse, brukermedvirkning
 • Klient og resultatstyrt praksis, KOR
 • Avtaler, økonomi, pensjonsordning, forsikringer
 • Utdeling av kursbevis

Kurset består av forelesninger, gruppearbeid, filmillustrasjoner, historier fra virkeligheten og møter med fosterfamilier og fosterbarn.

Klarstillingsprosess

Klarstillingsprosessen består av at familien får 3-5 hjemmebesøk. Målet med besøkende er å bli kjent med familien slik at vi kan gi hvert fosterbarn den rette familien. Vi innhenter også uttømmende politiattest og legeerklæring før familien klarstilles til bruk som forsterket fosterhjem i stiftelsen Fyrlykta.