Ledige stillinger

Stiftelsen Fyrlykta

STILLINGEN ER BESATT - Følg med - Nye stillinger i andre regioner kommer snart

Fyrlykta er en ideell stiftelse som leverer tjenester innenfor barnevernsfeltet. Vi samarbeider tett med Bufetat, barnevernstjenesten i kommunene, barn, ungdom og familier. Vi setter barns behov i sentrum, og jobber for at barn og ungdom får trygge hjem og gode rammer for oppvekst og utvikling.