Ledige stillinger

Stiftelsen Fyrlykta

Ledig stilling: Faglig leder med personalansvar

Fyrlykta er en ideell stiftelse som leverer tjenester innenfor barnevernsfeltet. Vi samarbeider tett med Bufetat, barnevernstjenesten i kommunene, barn, ungdom og familier. Vi setter barns behov i sentrum, og jobber for at barn og ungdom får trygge hjem og gode rammer for oppvekst og utvikling.