Fyrlykta tilbyr fosterhjem til kommunalt barnevern i hele landet

Av Stiftelsen Fyrlykta

Stiftelsen Fyrlykta rekrutterer, klarstiller og gir opplæring til fosterhjem i hele landet. Fyrlykta har i dag ledige fosterhjem i alle regioner. Fosterhjemmene har ofte lang erfaring, men noen har også nettopp gjennomført opplæring. Felles er at de alle har stor motivasjon og står klare for et samarbeid med kommunen og sin veileder i Fyrlykta. Vi har også fosterhjem med ulik etnisk bakgrunn som er ledige i dag. Nå etter 1.januar, når oppvekstreformen har trådt i kraft, har mange kommuner tatt kontakt og vi er i gode prosesser for å inngå avtaler om plassering i våre Fyrlykta-familier.

Ta kontakt med nærmeste regionleder så får du som ansatt i den kommunale barneverntjenesten et oversiktskart over våre ledige hjem. Samtidig får du informasjon om hva det vil si å inngå avtale med Stiftelsen Fyrlykta. I forberedelsene til reformen har vi kvalitetssikret avtaleverket og er opptatt av åpne og ryddige prosesser med våre oppdragsgivere.

Stiftelsen Fyrlykta er den idelle muligheten også for kommunalt barnevern.