God omsorg av god kunnskap

Av Stiftelsen Fyrlykta
Selv for erfarne damer, er fornyelse av kunnskapen om forståelsen av barna viktig. Dette uttrykker Heidi Kleppe, Tone Amundsen og Mathilde ganske unisont om utbytte av fagsamlingen for Fyrlyktas foster- og beredskapsforeldre 16. Mars. “Det er en viktig påminnelse om hvorfor barna er som de er – og at det er skadene som snakker når adferden oppleves utfordrende” sier de tre om utbyttet av fagsamlingen.
Fagsamlingen var for Fyrlykta familier, og hadde overskriften Hjelp til barn som har erfart omsorgssvikt og traumatisering. Foreleser var psykolog Trygve Børve