Aktivitetesdag i Vest

I Fyrlykta er vi setter vi de muligheter som ligger i menneskemøter høyt. Når vi trygge voksne står sammen skaper vi alltid rom for at relasjoner og samhold styrkes.

23. august åpnet det ene familiehjemmet i Fyrlykta tunet og gården sin til glede for alle de andre familiene i Vest. Geitene var nysgjerrige og skapte felles oppmerksomhet som bidro til at alle kunne senke skuldrene fra første stund. Når geita Kåre viste frem sine fantastiske grimaser fikk den latteren til å runge på tunet.

Fra Øst kom Kurte fra Glommaflanken med en et flott program med natursti og leker som fenget både liten og stor. Lek, latter, entusiasme og raushet preget denne ettermiddagen, og vi skapte gode minner i hjertene våre. I tillegg fikk barna stiftet bekjentskap med Kurte, en stødig, troverdig og entusiastisk voksen som gjorde inntrykk på flere.
Tusen takk til Elisabeth og Jan-Helge som åpnet opp tunet.

Mvh,
Fagkonsulent i Vest, Aina Abbedissen Minde.

Sommer, forventninger og kapteinskifte

Med sommeren kommer også tiden for å stoppe litt opp, se seg tilbake og se framover. Hvor er vi? Hvor har vi vært? Og hvor skal vi? Slik er det også hos oss. I disse dager er det kapteinskifte i Stiftelsen Fyrlykta. Irene Ivin kom inn på midlertidig engasjement i november. Hun takker nå for seg og gir ansvaret over til Jørgen Fredheim. Jørgen har jobbet i Fyrlykta flere år tidligere og er således et kjent navn for flere. Det har vært et turbulent år for Fyrlykta, men stormen har stilnet og vi nærmer oss målet! Snart er vi der vi skal og fortjener å være, det føler vi oss trygge på. Med blikket rettet fremover overtar Jørgen nå roret, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Norge for øvrig er allerede godt inni ferieperioden, og for mange blir ferien et velfortjent pust i bakken. Et avbrekk fra hektisk hverdagsliv, krav og forventninger. For andre kan ferien bli en prøvelse, og mange vender hjem med en følelse av at ferien ikke har innfridd forventningene. Mange bor gjerne trangere, søker seg «tilbake til røttene» og en mer primitiv tilværelse enn vanlig i ferien. Andre søker mer komfort. Båtliv, camping, hytter, hotell og leiligheter. Uansett – for mange er ferietid en tid hvor slekt og venner samles, noe som byr på utfordringer både med hensyn til plass og mangel på toleranse for andres væremåte og behov. De voksne har gjerne forventninger om felles måltider, hyggelige fellesaktiviteter hvor hele familien deltar og sosiale kvelder. Barna vil gjerne på leke- og badeland med alt det fører med seg, mens ungdommen vil helst bare være i fred, henge med venner og sove… Når det er så ulike forventninger, håp og drømmer om hva ferien skal føre med seg ligger alt til rette for motsatt effekt. Vi blir stresset, irritable, skuffet – og så er man til syvende og sist glad for at det hele er over. Så da handler det vel til syvende og sist om forventningsavklaring og kommunikasjon, gjør det ikke?

«Nyt de små tingene, for en dag vil du kanskje se tilbake og oppdage at det var de som var de store»

sa Robert Brault en gang.

Og det er vel egentlig det det handler om. Sørg for at alle får rom og tid til påfyll av det de trenger slik at batteriene lades før hverdagen igjen tar over. Nyt øyeblikkene og de små tingene. Og du – ikke glem deg selv 😉 Riktig god ferie ønskes deg og dine fra alle oss i Stiftelsen Fyrlykta!

 

Med vennlig hilsen,
Jørgen Fredheim
Daglig leder Stiftelsen Fyrlykta

Med blikket rettet framover

Endelig er det vår! Blomstene spirer, gror og setter sitt fargerike preg på naturen rundt oss. Bladene spretter langsomt ut fra dvalen i trærne og grønnfargene tar over for det grå og mørke. Det kjennes godt å se framover.

De siste 12 månedene har vært utfordrende for Fyrlykta, og vår lille stiftelse har blitt satt på mang en prøvelse. Og når det blåser som verst på toppene, så er det ikke «bare bare» å stå rak i ryggen og jobbe videre for det man tror på. Så det har vært tøft i perioder. Tøft for våre familier, våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Men nå retter vi blikket framover. Endelig kom den. Rapporten vi har ventet på så lenge.

Stiftelsestilsynet har i uken som var avlagt endelig tilsynsrapport og avsluttet tilsynssaken mot Fyrlykta. Tilsynet har identifisert enkelte tilfeller av feil og mangler ved tidligere drift, som Fyrlykta anmodes om å følge opp. Men det er ikke funnet alvorlige brudd på stiftelsesloven som gir grunnlag for vedtak eller videre oppfølging fra Stiftelsestilsynet.

Kritikken retter seg hovedsakelig mot tre forhold som alle gjelder tiden før våren 2017;

  1. Feilprising av enkeltleveranser som omfattes av reglene om utdeling.
    (I dette ligger at Fyrlykta har betalt over markedspris for noen tjenesteleveranser.)
  2. Økt risiko for feil på grunn av uklar organisasjonsstruktur og utilstrekkelig kontroll for å sikre en forsvarlig forvaltning av stiftelsen og kapital.
    (I dette ligger at det har vært et utydelig skille mellom ledelse og styre samt manglende interne prosedyrer og rutiner knyttet til dokumentasjon og oppfølging for deler av det som gjelder den administrative delen av stiftelsen.)
  3. For høy lederlønn enkelte tidligere år.

Så selv om det er tilfeller i de historiske forhold som kritiseres er det samtidig svært gledelig å registrere at Stiftelsestilsynet mener Fyrlykta allerede før åpnet tilsyn har utbedret mange av svakhetene ved driften, og sitat;

«det foreligger ikke holdepunkter i dagens situasjon som vurderes å falle utenfor rammene av stiftelseslovens regler.»

Det er heller ingen kritikk av det faglige arbeidet, oppfølging av barn og familier eller samarbeidet mellom de ulike regionene i Norge. Tvert imot har Fyrlykta fått gode tilbakemeldinger fra private og offentlige samarbeidspartnere på hva organisasjonen står for, arbeidsmetodikk, kompetanse og områder som angår det faglige arbeidet generelt.

Så nå skal vi endelig tillate oss se framover for alvor, og vår aller største prioritet vil være å gjenreise tilliten. I tiden framover vil vårt fokus være å få nye og forlengede avtaler som sikrer vårt driftsgrunnlag for å realisere formålet vårt videre og jobbe med det vi er best på. Samarbeide godt med Bufetat, kommunale barneverntjenster, barn, ungdom og familier – skape rett tiltak til rett tid. Være en faglig klippe og veileder i familiene hvor de bor de barna som trenger oss aller mest. Det er der hjertet vårt ligger. Det er de som har holdt motet vårt oppe i denne perioden.

Jeg vil benytte anledningen å gi en honnør de familiene som fortsatt står sammen med oss i dette. Det er dere som gjør den viktigste jobben i hverdagen med barna, tross alt. Jeg vil berømme en ansattgruppe som med høyt faglig fokus og integritet ivaretar både hverandre, familiene og barna, hver eneste dag, også når det har vært tunge dager. Jeg vil gi honnør til et dedikert og engasjert styre, som virkelig har lagt ned mange timer i det endringsarbeidet som har vært.

I tiden framover vil vi bli flere. Vi ser etter fagkonsulenter og daglig leder. En som kjenner sitt navn risset inn i stafettpinnen for å ta Fyrlykta videre på stø kurs inn i fremtiden. Er det deg eller noen du kjenner? Ikke nøl om å ta kontakt med oss!

Til alle dere der ute: ha en fantastisk vår!

Daglig leder, Irene Ivin

2018 – et bilde tegnet i positive farger

Da skriver vi et nytt årstall; 2018 som skal få prege oss de neste månedene, ukene, dagene og timene. Som alltid ved overgang til nytt år er det tid for ettertanke, refleksjon og visjoner. Julen takker av og vinteren ønsker oss velkommen. For mange er det å se fremover noe som gir en god fornemmelse. Det som venter smaker godt. Det bildet som ligger der foran er farget av positive forventninger, muligheter og utfordringer som er akkurat passe store nok slik at de mestres. For andre viser 2018-bildet seg i farger som er preget av melankoli, tomhet, kanskje også frykt og usikkerhet. Uansett danner alle disse fargene sammen et større bilde, og hvordan bildet for 2018 blir seende ut til slutt vites ikke. Det skaper vi sammen.

For Fyrlykta ble 2017 på mange måter et utfordrende år. Et år som satte høye krav til oss og som gjorde at selvransakelse, innsikt og evaluering kom høyt opp på agendaen. For ansatte, familier og andre som direkte eller indirekte er eller var knyttet til Fyrlykta så ble 2017 på mange måter en prøvelse farget av usikkerhet, mange ubesvarte spørsmål, og for noen også tomhet. Men også engasjement, kraft og vilje. Vilje til å stå opp for det man tror på. Engasjement for å ta tilbake og eie den hverdagen som er så betydningsfull og viktig for så mange. Kraft til å gjennomføre og få endring til å skje. Hver eneste dag legges det ned mangfoldige arbeidstimer på et høyt faglig nivå. Det gis uvurderlig omsorg og kjærlighet til mange av de barna som trenger det aller, aller mest, og sammen med våre familier skal vi fortsette det gode arbeidet. 2018 tegner seg å bli et godt år for Fyrlykta. Et år som vi ved neste årsskifte forventer å kunne se tilbake på med ydmykhet og stolthet. For Fyrlykta blir 2018 et viktig år. Kanskje det viktigste på lenge. Sammen med våre samarbeidspartnere og familier så skal 2018 bli et bra år. Vi er klare. Vi gleder oss. Vi skal bruke alle fargene vi finner, og skape det fineste bildet.

Godt nytt år alle sammen!

Med vennlig hilsen,
Irene Ivin
Daglig leder 

God jul & Godt nytt år

Stiftelsen Fyrlykta vil gjerne ønske alle der ute en riktig God jul og et Godt nytt år!

Vi håper julen gir deg et pusterom fra hverdagen, anledning til å lade batteriet, samt tilbringe gode stunder sammen med familie og venner. Vi ser fram mot et begivenhetsrikt og spennende år i 2018.

God jul alle sammen! 🙂

Med vennlig hilsen,
Daglig leder, Irene Ivin

Julenisse – har du glemt meg?

Julen og ventetiden er over for de fleste av oss, men ikke for alle. Mange barn og unge går et usikkert nytt år i møte.

Ventetiden tar liksom aldri slutt, og håpet svekkes. Mange spør seg selv ”Finnes det egentlig en familie der ute som vil ha meg?”

Som for eksempel 10 år gamle Tuva, bekymringsløs og full av liv  – helt til mor dør og far begynner å drikke. Tuva beskriver at far blir lett sint, veldig sint og Tuva må klare seg selv. Ingen passer på Tuva. Tuva er redd, hun har blåmerker og kan ikke bo hjemme lenger.

Har du tenkt over at akkurat du kan være med å hjelpe en som Tuva?  Kan 2017 bli et år hvor du velger nye, spennende veier- hvor du får bruke hele deg i møte med et annet menneske?

Disse barna lengter etter en familie med mor, far og kanskje eldre søsken de kan se opp til. En familie med trygge og rause voksne, som har god tid, lyst og ønsker å være sammen med et barn som trenger ekstra omsorg. Barnet har bagasje, og det er bagasjen som ofte er utfordringen. Den kan være stor og tung, vond og vanskelig, men den er håndterbar!

Visste du at det å være et forsterket fosterhjem kan være et oppdrag på full tid i eget hjem og hvor du får godtgjørelse tilsvarende lønn i annet arbeid? Kunne du tenke deg å bruke tiden til å bety en forskjell for et barn? Gi et barn som Tuva en ny mulighet, muligheten til å være en del av din familie der omsorg, varme og trygghet er de grunnleggende verdiene.

Håper du overveier tanken – behovet er stort! Godt nytt år!

 

 

 

«Kjære julenisse – Jeg ønsker meg en familie»

Det nærmer seg jul, og for de fleste barn og unge er ventetiden frem mot jul fylt med glede, lengsel og forventninger – om at gode ting skal skje. Men slik er det dessverre ikke for alle barn her i landet.

Det finnes dem som ikke har det så godt og som har mistet håpet. Hverdagen deres består av uforutsigbarhet i form av utilgjengelige voksne, manglende struktur og grenser og ikke minst manglende omsorg og kjærlighet.

Bak husets fire vegger i våre nabolag, blir barn daglig utsatt for vanskjøtsel, vold og overgrep. Når barnevernstjenestene avdekker at forholdene i et hjem er uholdbare for et barn og at hjelp i hjemmet ikke fører frem, er det noen ganger helt nødvendig at barn vokser opp i fosterhjem.

Dette for å sikre at barn kan være trygg og bli ivaretatt av ansvarlige voksne som gir dem god omsorg og oppfølging. Et fosterhjem kan for mange barn og unge bety en ny start hvor de får mulighet til å bare være barn og kunne senke skuldrene innenfor stabile og trygge rammer.

De kan da få muligheter til å utvikle seg gradvis gjennom nye erfaringer med støtte fra voksne som heier de frem, inngå i lek med andre barn, samtidig som de også kan få trøst og hjelp når noe blir vanskelig og verden blir for stor for dem. Dette er heldigvis en selvfølge for de fleste barn, men dessverre er det ikke slik for alle…

I Norge er det Bufetat (det statlige barnevernet) som har ansvar for å skaffe barn fosterhjem. Fyrlykta er en ideell stiftelse som er en av flere private aktører, som bidrar aktivt i dette arbeidet. Et forsterket fosterhjem kan for mange barn og unge bety en ny start hvor de får mulighet til å senke skuldrene innenfor stabile og trygge rammer.

I et forsterket fosterhjem er en voksen tilgjengelig hele tiden, de har tett og god oppfølging, de står ikke alene. At god og sensitiv omsorg er bra for barn generelt trenger man ingen referanser for å påstå.

Barn som har levd med ulike former for omsorgssvikt trenger voksne som er spesielt interessert i å forstå barnet i lys av hva det har opplevd, ved at en er nysgjerrig på hvem som er bak masken og undrer seg over hvilke følelser som ligger bak atferden.

Vi i Fyrlykta mener at fosterforeldre har verdens viktigste jobb med å være veivisere for barn og unge mot stø kurs for vekst og endring. Vi vil derfor oppfordre deg til å bruke ventetiden frem mot jul til å tenke hvordan du med dine ressurser kan være med på å tenne et håp til barn og unge som venter på å få en ny start.

Vil du bidra med å gjøre en vesentlig forskjell for et barn som trenger det ved å inkludere det i din familie? Tenk på det – behovet er stort!

VI SØKER ETTER EN NY MEDARBEIDER TIL VÅRE BOFELLESSKAP I ASKIM

i søker deg som er faglig kvalifisert og ikke minst glødende engasjert og motivert for spennende arbeidsoppgaver i en ideell organisasjon som vektlegger fag og relasjoner.

Har du evne til å knytte relasjon til ungdommer, liker å løse uforutsette hendelser og være tilgjengelig, tydelig og en ansvarlig voksen for ungdommene i våre bofellesskap?

Da kan DU være den rette for oss!

Arbeids-/ansvarsoppgaver:

Utøve god og trygg omsorg for ungdommene i våre bofellesskap, som bor hos oss etter lov om bvtj §§ 4-12 og 4-4.
Målrettet og faglig miljøterapeutisk arbeid.
Rapportskriving, utarbeide handlingsplaner, ukeplaner og annen skriftlig dokumentasjon.
Møteledelse.
Samarbeid med foreldre/foresatte, barneverntjenester, PPT, BUP, skole og evt andre offentligeinstanser.
Inngå i team med medlever-turnus 3-7-4-7.
Kvalifikasjoner:

3 årig utdanning fra universitet/høgskole på bachelornivå i sosialfag eller annen relevant utdanning.
Relevant videreutdanning er ønskelig.
Det er ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med ungdom på institusjon.
God fysisk og psykisk helse.
Personlige egenskaper:

Faglig trygghet, men med kontinuerlig ønske om vekst og utvikling
Du er strukturert, selvstendig og initiativrik, men også evne til samarbeid.
Du takler en uforutsigbar og hektisk arbeidshverdag.
Du har evne til å være en trygg og selvstendig voksen.
Du er empatisk, fleksibel og grensesettende.
Du har høy arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og har stå-på -vilje.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi kan tilby:

Lønn etter avtale.
Pensjonsavtale og forsikringsordninger
Intern og ekstern veiledning
Flotte kollegaer og et godt fagmiljø i en organisasjon i vekst!
Annet:

Det kreves godkjent uttømmende politiattest ved ansettelse
Det kreves sertifikat for bil, klasse B.
For mer informasjon om stillingen kontakt:

Lars Torvik, avdelingsleder Askim, mob. 975 18 932

Søknadsfrist for stillingene 9. januar 2017

Ønsker du å søke stillingen bruker du portalen Karriere.no søknadsfrist 9.januar 2017.

Om arbeidsgiveren:

Fyrlykta er en ikke kommersiell, politisk- og livssynsnøytral stiftelse. Fyrlykta har et verdigrunnlag som sier at vi skal være veivisere for barn og unge og at hvert menneske har en egen verdi. Vi har fokus på barns egne interesser og barns rett til å bli hørt.

Stiftelsens drift er sikret gjennom avtale med det statlige barnevernet. Denne avtalen sikrer Fyrlykta oppdrag fra hele landet.Stiftelsen Fyrlykta ble etablert i Norge i 2011. Vi har hovedkontor i Fredrikstad, men med virksomhet og familie/beredskapshjem utover hele landet.

Regionkontor Bergen arrangerte fagdag med Vilde Adolfsen fra Landsforeningen for barnevernsbarn

Barnets stemme og innflytelse i eget liv var på agendaen da Region Vest arrangerte fagdag for foster-  og beredskapsforeldre i idylliske omgivelser ved Biologen på Herdla, utenfor Bergen. I den anledning var vi så heldige å ha med oss Vilde Adolfsen fra Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB), en interesse og medlemsorganisasjon av barnevernsbarn for barnevernsbarn. Organisasjonen ble opprettet i 1997 etter stort engasjement fra ungdommer som ønsket å bruke sine erfaringer fra barnevernet til noe konstruktivt. LFB er opptatt av å ta barn og unges opplevelser på alvor, og har som samfunnsaktør markert seg ved å være en aktiv pådriver for å sette fokus på brukermedvirkning og ettervern spesielt.

Vilde, en av LFB sine erfaringskonsulenter gjorde et sterkt inntrykk på familiene og ansatte i Fyrlykta med sin varme, direkte og ekte formidling. Hun skapte stort engasjement gjennom dialog og fremvisning av ulike filmklipp.

Vilde fremhevet at forutsetningen for at barnet skal kunne medvirke og ha innflytelse i eget liv er nært knyttet opp til hvilken informasjon som blir gitt og at den fremstår som forståelig. Det betyr at informasjonen må være tilpasset barnets alder og modningsnivå. Hvor ”vanlige barn” har regler, har barn under barnevernets omsorg rettigheter som står nedfelt i barnevernsloven. Barnet trenger derfor kunnskap om hvilke rettigheter som gjelder for å kunne ta et valg eller danne seg en mening. Barnet trenger at hjelpere tror på at det har noe å bidra med og at man viser respekt for barnets kompetanse om eget liv.

Barn som kommer i beredskapshjem og fosterhjem er forskjellige og de har ulike behov, men noe som går igjen hos de fleste, er ønsket om å bli inkludert og akseptert for den man er. Identitet er viktig. Vilde oppfordrer også familiene til å gi barnet tid og rom for ulike sorgprosesser. Videre å gi barnet anledning til å fortelle om sin biologiske familie, få sette ord på sine tanker og opplevelser. Barnet trenger sensitive voksne som greier å være sammen med dem i deres smerte. Mange av barna har traumer på grunn av alvorlig omsorgssvikt og når det kommer til overflaten vil det så klart påvirke hele familien, så det må man være forberedt på. Vilde poengterer viktigheten av å snakke sammen og at vi ikke alltid trenger å være så pedagogisk riktig i vår tilnærming. Tillit tar tid å bygge, men en kommer langt på vei ved å være seg selv, ved å være tilgjengelig på en naturlig måte og vise at du er interessert og er til å stole på. Det er også bra å legge til rette for gode opplevelser i fellesskap med resten av familien.

Vilde er opptatt av at på tross av de livserfaringene barnet bærer med seg er det nødvendig å eie sin egen historie. Gjennom gode samtaler kan en få hjelp til å bearbeide, sortere og akseptere fortiden og på den måten få eierskap til egen historie. Når det gjelder psykisk og fysisk helse er det voksne sitt ansvar å avgjøre om hjelpeapparatet behøves å kobles inn. Vilde er opptatt av ettervern og hvordan barnet kan få trygge overganger når veien går videre. En eventuell videre kontakt må ta utgangspunkt i barnets premisser. Selv om oppdraget som fosterforeldre er fullført vil i mange tilfeller en del av relasjonen bestå. Det er ofte en trygghet for barnet å vite at fosterforeldrene er der for dem også etter at vedtaket er avsluttet.

Etter en innholdsrik fagdag og litt hvile møtte forsamlingen pyntet til julebord og fest på kvelden. Der fikk vi servert god og tradisjonell julemat og i fellesskap sørget vi for god stemning og hygge rundt bordet. Etter en god natt med søvn, samlet gjengen seg dagen derpå til felles frokost. De sprekeste ble med på en tur rundt Herdla med en ivrig lokal guide, mens resten av gjengen hadde en rolig og koselig kaffestund!

 

 

Vi er har stand på Boligmessen i Trondheim denne helgen.

Denne helgen har vi stand på Boligmessen i Trondheim. Er du i nærheten håper vi at du stikker innom vår stand for en prat. Har du ikke billetter kan du få av oss! Bare trykk på denne linkenhttp://bit.ly/2csMR2c