Artikler

Hvordan er det å svømme foran den stygge andungen?

Tema for denne masteroppgaven er kommunal barnevernsledelse. Formålet med studien er å finne ut hvordan barnevernlederne opplever å være barnevernleder i sin kommune. Problemstillingen er: «Hvordan opplever kommunale barnevernledere å være barnevernleder?»

Les mer

Barnevernets mest populære hjelpetiltak – Vet vi nok om råd og veiledning?

Tema for denne oppgaven er barnevernets hjelpetiltak råd og veiledning. Oppgaven søker å få svar på hva tiltaket innebærer og hvordan det blir utført. Råd og veiledning som barnevernstiltak ble innført som en statistisk kategori i 2007, men ble benyttet mye før med andre navn og innenfor andre kategorier. Min undersøkelse tar for seg hvordan barne- og familietjenesten i Trondheim utfører tiltaket og hva de selv tenker omkring arbeidet. Problemstillingen er «Hva innebærer barneverns hjelpetiltak råd og veiledning når det utføres av barne- og familietjenesten i Trondheim»?

Les mer

Men størst av alt er kjærligheten!

Erik er 14 år, enebarn og har store traumeskader. Dette som en konsekvens av sine 11 første leveår hjemme hos sine foreldre. Hjemme, hvor han skal være trygg, lære seg å bli et omgjengelig menneske, lære seg å takle med- og motgang i livet på en noenlunde rasjonell måte. Lære seg at det største i livet er kjærlighet. Her ble Erik utsatt for det absolutt ingen barn skal. Massiv vold av fysisk og seksuell art.

Les mer