Barnekonvensjonen

Kulturformidling i barnevernet

Et gratis tiltak for kommunene til barn med annen etnisk bakgrunn og deres norske fosterhjem. Stiftelsen Fyrlykta har, med støtte fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet

Les mer

Kulturformidling er i gang!

I dag er Stiftelsen Fyrlyktas første kulturformidling gjennomført! Barneverntjenesten som bestilte tiltaket ønsket fokus på religionen Islam. Et fosterbarn med muslimsk bakgrunn og hans etnisk

Les mer