Fosterhjem

Samvær etter omsorgsovertakelse

Fyrlykta presenterer igjen kurset: Samvær etter omsorgsovertakelse – et praksisnært kurs for ansatte i den kommunale barneverntjenesten. Kurset er tidligere holdt på R-BUP og digitalt

Les mer

Kulturformidling: Somalia og islam

Region Fredrikstad har denne uken hatt kulturformidling for etnisk norske omsorgsgivere som ivaretar et barn med somalisk bakgrunn. Tema var mat man lett kan  spise

Les mer

Samvær etter omsorgsovertakelse

Fyrlykta presenterer kurset: Samvær etter omsorgsovertakelse – et praksisnært kurs for ansatte i den kommunale barneverntjenesten. Kurset ble holdt på R-BUP 08.04.21 med noen endringer.

Les mer

Kulturformidling er i gang!

I dag er Stiftelsen Fyrlyktas første kulturformidling gjennomført! Barneverntjenesten som bestilte tiltaket ønsket fokus på religionen Islam. Et fosterbarn med muslimsk bakgrunn og hans etnisk

Les mer

Film om Fyrlykta

Mange tar kontakt med Fyrlykta og har spørsmål om hvem vi er og hvordan vi jobber. Spesielt får vi mange henvendelser nå som vi har

Les mer

En blomst til alle Fyrlyktafamilier

Høsten har tatt tak og hele Norge og vi opplever en annerledes hverdag. Alle Fyrlyktafamilier fortjener en ekstra oppmerksomhet! Innsatsen de legger ned hver dag

Les mer