«Kjære julenisse – Jeg ønsker meg en familie»

Det nærmer seg jul, og for de fleste barn og unge er ventetiden frem mot jul fylt med glede, lengsel og forventninger – om at gode ting skal skje. Men slik er det dessverre ikke for alle barn her i landet.

Det finnes dem som ikke har det så godt og som har mistet håpet. Hverdagen deres består av uforutsigbarhet i form av utilgjengelige voksne, manglende struktur og grenser og ikke minst manglende omsorg og kjærlighet.

Bak husets fire vegger i våre nabolag, blir barn daglig utsatt for vanskjøtsel, vold og overgrep. Når barnevernstjenestene avdekker at forholdene i et hjem er uholdbare for et barn og at hjelp i hjemmet ikke fører frem, er det noen ganger helt nødvendig at barn vokser opp i fosterhjem.

Dette for å sikre at barn kan være trygg og bli ivaretatt av ansvarlige voksne som gir dem god omsorg og oppfølging. Et fosterhjem kan for mange barn og unge bety en ny start hvor de får mulighet til å bare være barn og kunne senke skuldrene innenfor stabile og trygge rammer.

De kan da få muligheter til å utvikle seg gradvis gjennom nye erfaringer med støtte fra voksne som heier de frem, inngå i lek med andre barn, samtidig som de også kan få trøst og hjelp når noe blir vanskelig og verden blir for stor for dem. Dette er heldigvis en selvfølge for de fleste barn, men dessverre er det ikke slik for alle…

I Norge er det Bufetat (det statlige barnevernet) som har ansvar for å skaffe barn fosterhjem. Fyrlykta er en ideell stiftelse som er en av flere private aktører, som bidrar aktivt i dette arbeidet. Et forsterket fosterhjem kan for mange barn og unge bety en ny start hvor de får mulighet til å senke skuldrene innenfor stabile og trygge rammer.

I et forsterket fosterhjem er en voksen tilgjengelig hele tiden, de har tett og god oppfølging, de står ikke alene. At god og sensitiv omsorg er bra for barn generelt trenger man ingen referanser for å påstå.

Barn som har levd med ulike former for omsorgssvikt trenger voksne som er spesielt interessert i å forstå barnet i lys av hva det har opplevd, ved at en er nysgjerrig på hvem som er bak masken og undrer seg over hvilke følelser som ligger bak atferden.

Vi i Fyrlykta mener at fosterforeldre har verdens viktigste jobb med å være veivisere for barn og unge mot stø kurs for vekst og endring. Vi vil derfor oppfordre deg til å bruke ventetiden frem mot jul til å tenke hvordan du med dine ressurser kan være med på å tenne et håp til barn og unge som venter på å få en ny start.

Vil du bidra med å gjøre en vesentlig forskjell for et barn som trenger det ved å inkludere det i din familie? Tenk på det – behovet er stort!