Henvendelser til Fyrlykta

Gjelder det akutthenvendelser, benytt vår akuttelefon: 9504 9504. 

Generelle henvendelser rettes til administrasjonen. 

Regionkontorene kan kontaktes direkte. 

Akuttberedskap

Stiftelsen Fyrlykta har akuttberedskap for plassering i beredskapshjem og vertsfamilier.

Bufetat, kommuner og bydeler kan kontakte oss døgnet rundt på telefon 9504 9504.

Søknader

For spørsmål/søknad om familiehjem/ fosterhjem, kontakt Anne Malin Granerud.

Eventuelt skriftlig søknad sendes til Stiftelsen Fyrlykta, Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad.

Ønsker du å drøfte tiltak i ditt nærområde, finn ditt nærmeste kontor her.

Våre kontorer

Vi i Fyrlykta dekker alle regioner i Norge

Er vi for langt unna? Ta kontakt med administrasjonen for planer om ny-etablering

Besøksadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Grønnegata 1, 2317 Hamar
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Vi søker etter nytt kontor i distriktet
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Besøksadresse: Storgata 52, 6413 Molde.
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Strandveien 10, N-9006 Tromsø
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Storebotn 12, 5309 Kleppestø
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Jørgen Fredheim
Daglig leder
950 60 752
jorgen.fredheim@fyrlykta.no

Jørgen har en allsidig arbeidserfaring fra både fra offentlige, kommersielle og ideelle aktører. Han er utdannet Vernepleier og har tatt Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmet høgskole. I tillegg har han videreutdanning i ledelse og rekruttering.

Flere år jobbet han som miljøterapeut, både i fengsel og i barneverninstitusjon. Videre har han også jobbet som terapeut og rådgiver i Bufetat. Jørgen har vært leder for institusjonstiltak innenfor lov om barneverntjenester og samt en periode hvor han jobbet i en ideell interesseorganisasjon. Jørgen har også vært gründer i form av å starte import og salg til en annen bransje han også har et hjerte for; landbruk og hagedrift. Jørgen er nemlig «hobbybonde på si» og holder til på et lite småbruk.

Aina Abbedissen Minde
Fagkonsulent
952 46 595
aina.abbedissen.minde@fyrlykta.no

Aina ble utdannet barnevernspedagog ved Høgskulen i Volda i 1998 og har 18 års erfaring fra barnevern. Først som barnevernkurator i Laksevåg barneverntjeneste hvor hun arbeidet med undersøkelser, tiltak i hjemmet og oppfølging av barn i fosterhjem, deretter som spesialrådgiver i undersøkelsesteamet i Askøy barneverntjeneste. Av videreutdanning har hun veiledningspedagogikk og psykososialt arbeid med barn og unge ved Høyskolen i Bergen. Aina er sertifisert COPE-instruktør; foreldreveiledningsprogram som er gruppe og manualbasert for barn i alderen 0-12 år, hun er registrert Circle of Security Parent Educator og kurset i bruk av Feedback informerte tjenester (FIT). I tillegg har hun terapeutkurs i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre og holder på med utdanningen Gottman Parterapi ved Høgskulen på Vestlandet.

Ann Helen Vik
Fagkonsulent
481 56 488
ann.helen.vik@fyrlykta.no

Ann Helen er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Molde i 1994. I 2004 ble hun ferdig utdannet psykiatrisk sykepleier.

I etterkant har hun jobbet i egen kommune med forebyggende arbeid inn mot barn, unge og deres familier som familieveileder tilknyttet helsestasjonen. I perioden 2010-2017 jobbet hun i det kommunale barnevern.

Fra 2017 og frem til 2019 jobbet hun igjen som familieveileder i egen kommune, da med fokus på de aller minste. I denne perioden koordinerte hun et Tverrfaglig team for barn mellom 0-6 år. Var også med i denne perioden med på å etablere et Psykisk helseteam for barn og unge i egen kommune.

Hun har erfaringer fra tverrfaglig samarbeid med både barnehager og skoler.

Ann Iren Jessen Bannister
Regionsleder
934 91 949
ann.iren.jessen@fyrlykta.no

Ann Iren var utdannet barnevernpedagog i 1997. Hun har flere års erfaring med rusforebyggende arbeid blant ungdom, og særlig med ungdom med tilhørighet i Hip Hop og House miljø på 90´tallet starten på 2000 tallet. Videre har hun 18 års erfaring fra den kommunale barneverntjenesten, og har sittet i kommunalt konsultasjonsteam, vært med i plangruppe knyttet til etablering av lavterskeltilbudet «Livskrisehjelpen» ved Bergen Legevakt, samt utarbeidelse av felles plan for Kriseteamene. Ann Iren har videreutdanning i Selvmordsforebyggende arbeid, Barnesamtaler, Kulturell kommunikasjon og forståelse. Hun har Vivat førstehjelpskurs, FO´s veilederkurs, kurs i Seksuell Skadelig Atferd AIM Basic og 1.

Anne-Malin Granerud
Klinisk spesialist i psykisk helse, klinisk barnevernpedagog i sped- og småbarns psykiske helse, veileder, foredragsholder
408 88 518
anne.malin@fyrlykta.no

FORMALKOMPETANSE
Barnevernspedagog
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge
Klinisk barnevernpedagog i sped- og småbarns psykiske helse
Klinisk spesialist i psykisk helse
Veileder

KURS OG SERTIFISERINGER
TBO
ASQ
ASQ-SE
COS-P
Aseba
Globalt Intervju
IMAGO samlivskurs
Vold i nære relasjoner
Samspillsobservasjon

REALKOMPETANSE
Prosjektleder i Stiftelsen Fyrlykta
Foredragsholder om tema traumatisk stress, samvær etter omsorgsovertakelse, tilknytning, mm.
Fagbokforfatter for Fagbokforlaget (2018- dd)
Artikkelforfatter (2014/2015)
Teamleder fosterhjemsteam i kommunal barneverntjeneste
Fagkonsulent i kommunal barneverntjeneste, implementering av TBO i tjenesten
Saksbehandler i kommunal barneverntjeneste, generalist og voldsteam
Pedagogisk leder i barnehage (1-3 år)
Selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonsforetaket Profecta
Home-Start familiekontakt

Bente Grøtte
Fagkonsulent
481 19 077
bente.grotte@fyrlykta.no

Bente er vernepleier, med grunnfag i pedagogikk og familieterapeut.

Bente har lang erfaring fra arbeid med mennesker med ulike funksjonshemninger, både som miljøterapeut og leder for dagtilbud for denne brukergruppen. Hun har over 10 års erfaring fra kommunal barneverntjeneste, hvorav 3 år som fagleder for en interkommunal barneverntjeneste for 7 kommuner. Bente har mye erfaring fra arbeid med mennesker i akutt krise, både gjennom arbeid i kriseteam og barnevernvakt hvor hun fremdeles arbeider.

Bente er i tillegg sertifisert COS-P og ICDP veileder.

Elisabeth Rundtom
Regionsleder
917 28 206
elisabeth.rundtom@fyrlykta.no

Elisabeth er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo. Hun har jobbet som miljøterapeut ved barnevernsinstitusjoner og vaktleder ved barnevernvakta. Hun har også erfaring fra skoleverket og barnehager.

Sin hovedvekt av arbeidslivet har hun jobbet som barnevernleder- siste 16 årene har hun ledet og vært med og bygge opp en stor interkommunal barneverntjeneste med egen interkommunal barnevernvakt.

Elisabeth har videreutdanning i barnevernledelse og Ledelse av prosesser.

Hun har også hatt ulike styreverv – i 8 år var hun styreleder for Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal.

Charlotte Olsen
Fagkonsulent
902 14 330
charlotte.olsen@fyrlykta.no

Mer informasjon kommer.

Else Sørgård
Fagkonsulent
482 51 776
else.sorgard@fyrlykta.no

Else er barnevernpedagog og veileder, og har gjennomført fosterhjemsstudiet ved Universitet i Stavanger. Hun er sertifisert innen COS-P og DU-kursleder (depresjonsmestring for ungdom). For tiden går Else på utdannelse for å bli traumeterapeut ved IOPT Norge.

Else har selv vært fostermor som forsterket familiehjem i ni år for tre forskjellige ungdommer. Hun har vært saksbehandler i barneverntjenesten, med hovedvekt på hjemmeboende ungdom og fosterhjemsrekruttering og -omsorg. Hun er en kompetent og erfaren gruppeveileder, både overfor fosterforeldre og ansatte i barneverntjenester.

I tillegg til sin kunnskap om barn innen barnevernfeltet har hun god kompetanse på barns normalutvikling gjennom sin tid som førskolelærer og førskolelærer 2 i barnehage (avdeling 0-3 år).

Håvard Solberg
Fagkonsulent
478 60 655
havard.solberg@fyrlykta.no

Håvard var ferdig utdannet sosionom ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo 2010. Saksbehandler ved NAV Alna i Oslo 2010- 2013 hvor han jobbet i kvalifiseringsprogrammet. En instans i NAV som retter seg mot personer utenfor arbeidslivet.

Barnevernkonsulent i Fredrikstad barneverntjeneste 2013- 2016. Jobbet i tiltaksavdeling med undersøkelse av nye bekymringsmeldinger, samt oppfølging av biologiske foreldre. Jobbet deretter i omsorgsavdeling med oppfølging/veiledning av fosterhjem, samtaler med barn/ungdom, samt oppfølging av biologisk familie.

Jørgen Andresen
Regionleder
414 08 134
jorgen.andresen@fyrlykta.no

FORMALKOMPETANSE:
Vernepleier
Endringsledelse

SERTIFISERINGER OG KURS:
Euro ADAD
Endringsledelse og praktisk personalledelse
Motiverende Intervju
Mangfold og dialog (minoritetsarbeid)
Arbeidsrett
PRIDE-leder
Traumebasert omsorg (RVTS)

REALKOMPETANSE:
Bufetat, fosterhjemstjenesten
Fosterfar for ungdom
Teamleder for MultiFunc-institusjon
Avdelingsleder på privat barneverninstitusjon
Teamleder akuttinstitusjon (Bvl. § 4-6, 4-25)
Miljøterapeut i barneverninstitusjon (Bvl. § 4-24/4-26)
Miljøterapeut på ungdomsskole
Bo-veiledning med voksne, psykisk utviklingshemmede

SPISSKOMPETANSE:
Ledelse
Atferdsanalyse
Fosterhjemsarbeid

Jane Nyborg
Fagkonsulent
464 79 289
jane.nyborg@fyrlykta.no

Jane er vernepleier med videreutdanning i miljøterapeutisk arbeid med barn og unge. Hun er nå på slutten av sin utdanning som familieterapeut.

I tillegg til erfaring fra barnevernfeltet, har Jane jobbet i voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien på BUP døgnavdeling. Jane har også arbeidet med å etablere og bygge opp et omsorgssenter som ivaretar enslig mindreårige flyktninger. Her jobbet hun både som miljøterapeut og enhetsleder.

Jane har diverse kurs innen psykisk helse, ledelse, terapeutisk mestring av vold, veiledning, og barnevern.

Karen Iversen
Fagkonsulent
959 29 573
karen.iversen@fyrlykta.no

Karen er utdannet sosionom i 1998. Hun har jobbet som avdelingsleder for ett dagsenter for psykiskutviklingshemmende, og har jobbet ved sosialkontor. Ved sosialkontoret jobbet hun særlig med unge sosialhjelp mottakere. Hun har jobbet 13 år i kommunal barneverntjeneste, og 7 år i Bufetat ved Senter for foreldre og barn i Molde. I Bufetat har Karen jobbet med kartlegging og veiledning til gravide, og familier med sped og småbarn opp til 6 år.

Karen har 2- årig videreutdanning i sped og småbarns psykiske helse ved R-Bup i 2012. Hun har også to kortere videreutdanninger i veilednings metodikk, og familie og nettverksarbeid. Karen tar familieterapeut utdanningen ved HVL, og vil være ferdig med den videreutdanningen våren 2021.

Karen er sertifisert COS-p og ICDP veileder. Hun har Handlekraft, MIM, Mim family, og Mim Couple, WMCI, Crowell, ASQ, og ASQ- SE.

Kristin Rønningen
Regionleder
466 69 107
kristin.ronningen@fyrlykta.no

Kristin er utdannet barnevernspedagog, sexolog og har en master i familieterapi og systemisk praksis. Hun har nå i gang med videreutdanning i sexologi ved universitetet i Agder.

Siden 2003 har Kristin innehatt ulike stillinger innen barnevern, hovedsakelig i Bufetat. Hun har jobbet som nattevakt ved Alta ungdomshjem, som miljøterapeut ved akuttinstitusjonene Firing og Klokkerhuset ungdomssenter, som TFU terapeut (Treningsfamilier For Ungdom), MST terapeut (MultiSystemisk Terapi) og fosterhjemskonsulent. Kristin er sertifisert ADDIS kartlegger (Alkohol Drog Diagnos InStrument) og kan gi bedømmelse både på ungdom og voksne.

Av annen erfaring har Kristin lederutdanning og arbeidserfaring fra forsvaret. Hun tjenestegjorde blant annet i Bosnia/SFOR fra 1997-1998. Kristin har videre jobbet som fengselsbetjent ved Skien kretsfengsel og er i dag instruktør i eventfirmaet Luftetur.

Lene Lønseth
Fagkonsulent
911 26 016
lene.lonseth@fyrlykta.no

Lene er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo i 2001. Hun har jobbet 9 år ved fosterhjemtjenesten i Bufetat. Der jobbet hun med rekruttering av fosterforeldre, bistod kommunene med plassering av barn, holdt PRIDE kurs for nye fosterfamilier og veiledet fosterforeldre etter plassering. Hun ble etterhvert også en del av tjenestens veiledningsteam med fokus på trygg base.

Lene jobbet deretter 1,5 år i det kommunale barnevernet, før hun startet egen virksomhet. Denne virksomheten drev hun i 5,5 år før hun startet i Fyrlykta. Som privat konsulent har hun hatt oppdrag for kommuner over hele landet. Arbeidsoppgaver har i hovedsak vært tilsyn ved samvær, veiledning av fosterforeldre, veiledning av biologiske foreldre og oppfølging av ungdom. Fra tidligere har hun erfaring fra skole, barneverninstitusjon, foreldre og barn senter.

Lene har videreutdanning i faglig veiledning fra Diakonhjemmet Høgskole i Oslo.

Lill Anita Stensheim
Regionleder for region midt og nord
958 06 399
lill.anita.stensheim@fyrlykta.no

Lill Anita er utdannet barnevernpedagog med mastergrad i barnevern (HIST), samt mellomfag i psykologi (NTNU). Hun har erfaring fra ulike deler av barnevernsfeltet, blant annet som konsulent og ungdomskoordinator i Barne-og familietjenesten i Trondheim, miljøarbeider i Kvamsgrindkollektivet og miljøterapeut på Hegglia barne- og ungdomshjem. Lill Anita har også erfaring fra rusfeltet gjennom arbeid på Hveita dagsenter for rusavhengige. Hun er ART-veileder, LP-veileder og er COS-P sertifisert.

Margrete Moldestad Hopland
Fagkonsulent
995 15 886
margrete.moldestad.hopland@fyrlykta.no

Margrete er utdannet barnevernspedagog fra Høgskulen i Sogn og Fjordane i 1998. Hun har jobbet et par år i barnehage og 4 år som saksbehandler i barneverntjenesten i Arna bydel. Hun har 7 års erfaring som miljøterapeut i barne- og ungdomspsykiatrien på Haukeland sjukehus, fortrinnsvis på ungdomspostene; både akuttpost og utredningspost. Hun har jobbet 7 år som familieveileder på Senter for familieveiledning i Bergen kommune, og 2 år som familieveileder i Fjell barnevern. Av videreutdanninger har hun Ungdomssosiologi, Psykisk helsearbeid, og er utdannet Familieterapeut fra Høyskolen på Vestlandet i Bergen. Hun har også studert organisasjonspsykologi på universitet. Hun har kurs/sertifiseringer i blant annet coaching, Motiverende intervju, Marte Meo og Cos-P; Circle of security-Parenting. Cos-p har hun brukt mye, både individuelt med en eller to foreldre, og i grupper.

Marianne Stene
Administrasjonsmedarbeider
911 97 539
marianne.stene@fyrlykta.no

Marianne har studert interiør ved NKF og bedriftsøkonomi på Handelshøgskolen BI. Hun har erfaring fra diverse salgs-, service- og kontorstillinger.

Merethe Forså Michelsen
Fagkonsulent
922 93 550
merethe.michelsen@fyrlykta.no

Merethe er utdannet sosionom og har bred erfaring innen fosterhjemsfeltet. Hun har arbeidet i kommunalt barnevern og senere i Bufetat, henholdsvis som rådgiver i Fosterhjemstjenesten Tromsø, veileder for statlige familiehjem og som rådgiver ved Inntak Tromsø. Hun har også erfaring fra psykiatrien.

Merethe har PRIDE-ledererfaring og COS P-sertifisering. Hun har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, metodiske samtaler med barn og forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.

Mona Kielland
Regionleder Innlandet
957 44 962
mona.kielland@fyrlykta.no

Mona er utdannet sosionom i 2003. Hun har jobbet som miljøterapeut på et multikulturellt barnevernssenter i 8 år. Deretter jobbet hun som leder for Ungdomskontakten i Hamar kommune.

Hun har jobbet i barnepsykiatrien, BUP Hagen behandlingsenhet med barn (6-12 år) og deres foresatte.

Har videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk, og barnevernfaglig veiledning. Hun har godkjent opplæring i KOR (klient og brukerstyrt praksis) fra R-BUP og er sertifisert veileder innen KOR. Hun er også sertifisert COS-P veileder.

Nina Kristin Nilsen
Fagkonsulent
911 45 374
nina.nilsen@fyrlykta.no

Nina er barnevernpedagog, fostermor, veileder og familieterapeut. I tillegg har hun videreutdanning som trygg traumeterapeut gjennom RVTS og Sykehus Innlandet og er sertifisert innen veiledningsprogrammene Care Index og COS-P.

Nina har jobbet med barneverntiltak i familier gjennom barneverntjenesten. Hun har også lang erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien etter åtte år på BUP døgnavdeling og familieavdeling.

Tidligere har hun jobbet som SFO-leder og mange år i barnehage. Nina har således god kunnskap om normalutvikling hos barn i alderen 0-10 år.

Ragnhild Rein
Fagkonsulent
976 59 979
ragnhild.rein@fyrlykta.no

Ragnhild er utdannet barnevernpedagog (HIST) og har jobbet som barnevernkonsulent i Melhus kommune og i Trondheim kommune siden 2004. Hun er nå under utdanning som COS-terapeut.

Ronny Kongstorp
Fagkonsulent
905 20 039
ronny@fyrlykta.no

Ronny er barnevernpedagog og veileder. Han har også kurs i traumeforståelse.

Ronny har lang miljøterapeutisk erfaring med ungdom i krise fra akuttarbeid i barneverninstitusjon. Han har også erfaring med laogtidsplasserte ungdom og enslig, mindreårige asylsøkere i Bufetat. Han har også jobbet som beredskapskonsulent i Bufetat før han kom til Fyrlykta.

Stine Bugge
Fagkonsulent
928 66 668
stine.bugge@fyrlykta.no

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Videreutdanning: «Å møte traumeutsatte», OsloMet

SERTIFISERINGER OG KURS:
Barnesamtalen
COS-P
ICDP
Traumeforståelse (TBO)
Kvellomodellen
Samvær

REALKOMPETANSE:
Kriminalitetsforebyggende arbeid som SLT-koordinator
Barnevernkonsulent i kommunal barneverntjeneste
Fosterhjemskonsulent i kommunal barneverntjeneste
Leder for Nærmiljøsentralen
Pedagogisk leder i barnehage (3-6 år)
Spesialpedagog på barneskole
Kontaktlærer på barneskole

SPISSKOMPETANSE:
Oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse
Ungdom og ettervern
Fosterhjemsarbeid
TBO

Thomas Nordstrand
Lønn- og regnskapsansvarlig
902 71 200
thomas.nordstrand@fyrlykta.no

Thomas Nordstrand har erfaring som skiftleder ved Jotun fabrikker med personalansvar, grunnkurs i ledelse og bachelor i revisjon.

Trine Lise Stenbakk
Fagkonsulent
901 94 305
trine@fyrlykta.no

Trine er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Hedmark. Hun har i tillegg videreutdanning innen psykisk helse, gruppepsykoterapi og har fordypet seg innen traumefeltet. Trine har 12 års erfaring som behandler/terapeut ved poliklinikk ved personlighetspsykiatri og Hamar distriktspsykiatriske senter (DPS) ved Sykehuset Innlandet.

I tillegg praksis både fra barnehage, hjemmesykepleien og medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet Hamar.

Trond «Kurte» Andreassen
Leder av Glommaflanke-prosjektet
95 11 38 30
kurte@glommaflanke.no

”Kurte” er utdannet adjunkt med opprykk. Han har vært lærer på ungdomstrinnet i 35 år og har de siste 13 årene arbeidet som spesiallærer på en alternativ ungdomsskole i Fredrikstad.

Han har vært sosiallærer i 5 år og har videreutdanning innen systemisk familiearbeid ved Høyskolen i Østfold. Han er en velkjent leder med stort nettverk innen Fredrikstadidretten.

I Fyrlykta jobber Kurte forebyggende med barn og ungdom gjennom prosjektet Glommaflanke.

Vibeke Roness Lind
Fagkonsulent
482 10 220
vibeke@fyrlykta.no

Vibeke var ferdigutdannet barnevernpedagog ved høyskolen i Lillehammer i 2005. Hun har jobbet flere år i ungdomspsykiatrien, både ved UPS (Ungdomspsykiatrisk seksjon) og UPP (Ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Østfold.

I 2015 begynte hun å jobbe som barnevernkonsulent ved barneverntjenesten i Moss. Her jobbet hun først et år i ungdomsteam med undersøkelser og tiltak ut mot hjemmene, for så å gå over til fosterhjemsteam. Hun har jobbet mye med matching av fosterhjem opp mot det enkelte barnet og veiledning av fosterhjemmene.

Våren 2018 deltok hun på kompetansehevingsprogrammet «Traumesensitivt barnevern» i regi av RVTS som retter seg mot veiledning av fosterhjem

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann

Vil du vite mer om hvordan bli en Fyrlykta familie?

Ann Iren Jessen Bannister
Regionleder Vest

95744962
ann.iren.jessen@fyrlykta.no

Send inn kontaktskjemaet, så kan vi avtale et uforpliktende informasjonsmøte.

Jeg svarer på din henvendelse alle hverdager mellom kl. 08:00 og 16:00.

Henvendelser behandles iht vår personvernerklæring.