Henvendelser til Fyrlykta

Gjelder det akutthenvendelser, benytt vår akuttelefon: 9504 9504. 

Generelle henvendelser rettes til administrasjonen. 

Regionkontorene kan kontaktes direkte. 

Akuttberedskap

Stiftelsen Fyrlykta har akuttberedskap for plassering i beredskapshjem og vertsfamilier.

Bufetat, kommuner og bydeler kan kontakte oss døgnet rundt på telefon 9504 9504.

Søknader

For spørsmål/søknad om familiehjem/ fosterhjem, kontakt Anne Malin Granerud.

Eventuelt skriftlig søknad sendes til Stiftelsen Fyrlykta, Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad.

Ønsker du å drøfte tiltak i ditt nærområde, finn ditt nærmeste kontor her.

Våre kontorer

Vi i Fyrlykta dekker alle regioner i Norge

Er vi for langt unna? Ta kontakt med administrasjonen for planer om ny-etablering

Besøksadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Grønnegata 1, 2317 Hamar
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Vi søker etter nytt kontor i distriktet
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Storgata 52, 6413 Molde
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Strandveien 106, N-9006 Tromsø
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Besøksadresse:
Storebotn 12, 5309 Kleppestø
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Jørgen Fredheim
Daglig leder

FORMALKOMPETANSE
Vernepleier
Master i familieterapi og systemisk praksis
Barnevern i et minoritetsperspektiv
Statsvitenskap
Organisasjonsatferd og ledelse
Psykologi, organisasjon og ledelse
Rekruttering intervjuteknikk og nyansattes læringsprosesser
Styrekompetanse

KURS OG SERTIFISERINGER
TBO
GI
Aseba
Kriseledelse i en ny tid

REALKOMPETANSE
Terapeut og rådgiver
Miljøterapeut (barnevern, psykisk helsevern og kriminalomsorg)
Institusjonsleder
HR og kvalitetsutvikling
Ledelse av oppstartsbedrift (gründervirksomhet) a-å
Omstilling og restrukturering

SPISSKOMPETANSE
Veiledning
Krisehåndtering
Strategiskplanlegging

Aina Abbedissen Minde
Fagkonsulent

Aina er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning innenfor veiledningspedagogikk og psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har lang erfaring fra kommunalt barnevern, som barnevernkurator i barneverntjenesten og deretter som spesialrådgiver i undersøkelsesteam.

Aina har en rekke relevante kurs og sertifiseringer, spesielt rettet mot barn og foreldre.

Ta kontakt for mer informasjon!

Ann Iren Jessen Bannister
Regionsleder

Ann Iren var utdannet barnevernpedagog i 1997. Hun har flere års erfaring med rusforebyggende arbeid blant ungdom, og særlig med ungdom med tilhørighet i Hip Hop og House miljø på 90´tallet starten på 2000 tallet. Videre har hun 18 års erfaring fra den kommunale barneverntjenesten, og har sittet i kommunalt konsultasjonsteam, vært med i plangruppe knyttet til etablering av lavterskeltilbudet «Livskrisehjelpen» ved Bergen Legevakt, samt utarbeidelse av felles plan for Kriseteamene. Ann Iren har videreutdanning i Selvmordsforebyggende arbeid, Barnesamtaler, Kulturell kommunikasjon og forståelse. Hun har Vivat førstehjelpskurs, FO´s veilederkurs, kurs i Seksuell Skadelig Atferd AIM Basic og 1.

Anne-Malin Granerud
Regionleder, stor-Oslo

Anne-Malin er kliniker innen sped- og småbarn, samt psykisk helse. Hun har også en master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge og har hoveddelen av sin faglige bakgrunn fra arbeid i den kommunale barneverntjenesten.

Som fagperson er Anne-Malin spesielt opptatt av helhetlig tilnærming og arbeid rundt et barns situasjon, samvær og fosterhjemsarbeid.

Ta kontakt!

Bente Grøtte
Fagkonsulent

Bente er vernepleier, med grunnfag i pedagogikk og familieterapeut.

Bente har lang erfaring fra arbeid med mennesker med ulike funksjonshemninger, både som miljøterapeut og leder for dagtilbud for denne brukergruppen. Hun har over 10 års erfaring fra kommunal barneverntjeneste, hvorav 3 år som fagleder for en interkommunal barneverntjeneste for 7 kommuner. Bente har mye erfaring fra arbeid med mennesker i akutt krise, både gjennom arbeid i kriseteam og barnevernvakt hvor hun fremdeles arbeider.

Bente er i tillegg sertifisert COS-P og ICDP veileder.

Elisabeth Rundtom
Regionsleder

Elisabeth er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo. Hun har jobbet som miljøterapeut ved barnevernsinstitusjoner og vaktleder ved barnevernvakta. Hun har også erfaring fra skoleverket og barnehager.

Sin hovedvekt av arbeidslivet har hun jobbet som barnevernleder- siste 16 årene har hun ledet og vært med og bygge opp en stor interkommunal barneverntjeneste med egen interkommunal barnevernvakt.

Elisabeth har videreutdanning i barnevernledelse og Ledelse av prosesser.

Hun har også hatt ulike styreverv – i 8 år var hun styreleder for Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal.

Charlotte Olsen
Fagkonsulent

Mer informasjon kommer.

Else Sørgård
Fagkonsulent

Else er utdannet barnevernpedagog og veileder. Hun har tidligere vært fostermor over flere år. Else har tidligere jobbet som saksbehandler i kommunal barneverntjeneste og om førskolelærer i barnehage.

Else har mange relevante kurs og sertifiseringer, og hun er en erfaren gruppeveileder.

Ta kontakt for mer informasjon!

Håvard Solberg
Fagkonsulent

Håvard var ferdig utdannet sosionom ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo 2010. Saksbehandler ved NAV Alna i Oslo 2010- 2013 hvor han jobbet i kvalifiseringsprogrammet. En instans i NAV som retter seg mot personer utenfor arbeidslivet.

Barnevernkonsulent i Fredrikstad barneverntjeneste 2013- 2016. Jobbet i tiltaksavdeling med undersøkelse av nye bekymringsmeldinger, samt oppfølging av biologiske foreldre. Jobbet deretter i omsorgsavdeling med oppfølging/veiledning av fosterhjem, samtaler med barn/ungdom, samt oppfølging av biologisk familie.

Jørgen Andresen
Regionleder

Jørgen er utdannet vernepleier, og har tilleggsutdanning innenfor ledelse. Han har tidligere jobbet som miljøterapeut i skole, bo-veiledning for voksne og på barneverninstitusjon. Jørgen har over flere år vært leder ved barneverninstitusjon. Han har også jobbet for Bufetat som rådgiver i fosterhjemstjenesten.

Ta kontakt for mer informasjon!

Jane Nyborg
Fagkonsulent

Jane er vernepleier med videreutdanning i miljøterapeutisk arbeid med barn og unge. Hun er nå på slutten av sin utdanning som familieterapeut.

I tillegg til erfaring fra barnevernfeltet, har Jane jobbet i voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien på BUP døgnavdeling. Jane har også arbeidet med å etablere og bygge opp et omsorgssenter som ivaretar enslig mindreårige flyktninger. Her jobbet hun både som miljøterapeut og enhetsleder.

Jane har diverse kurs innen psykisk helse, ledelse, terapeutisk mestring av vold, veiledning, og barnevern.

Karen Iversen
Fagkonsulent

Karen er utdannet sosionom og familieterapeut, i tillegg en rekke kurs og sertifiseringer. Karen har lang fartstid i kommunal barneverntjeneste, og ved Senter for foreldre og barn i Bufetat. Hun har også jobbet som avdelingsleder for ett dagsenter for psykisk utviklingshemmede, og har jobbet ved sosialkontor.

Karen har videreutdanning i sped og småbarns psykiske helse ved R-Bup. Hun har også videreutdanninger i veilednings metodikk, og familie og nettverksarbeid.

Ta kontakt for mer informasjon!

Kristin Rønningen
Regionleder

Kristin er utdannet barnevernspedagog, sexolog og har en master i familieterapi og systemisk praksis. Hun har lang erfaring innen barnevernsarbeid, dette gjennom ulike stillinger hos kommunale, statlige og private aktører.

Kristin har også spisskompetanse på utfordrende ungdomsatferd som rus, vagabondering, skoleskulk og utagering. I tillegg til dette har hun en rekke kurs og sertifiseringer.

Ta kontakt for mer informasjon!

Lene Lønseth
Fagkonsulent

Lene er utdannet barnevernspedagog. Hun har jobbet ved fosterhjemtjenesten i Bufetat og deretter over i det kommunale barnevernet. Lene startet egen virksomhet som privat konsulent. Hun hadde da veiledningsoppdrag for kommuner over hele landet. Fra tidligere har hun erfaring fra skole, barneverninstitusjon, foreldre og barn senter.

Lene har videreutdanning i faglig veiledning fra Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og andre relevante kurs innenfor feltet barn, unge og deres familier.

Ta kontakt for mer informasjon!

Lill Anita Stensheim
Regionleder for region midt og nord

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag, fordypning: psykologi
Mastergrad i barnevern

KURS OG SERTIFISERINGER:
COS-P veileder
Emosjonsfokusert foreldreveiledning
ART (agression replacement training)
FIT (feedback informerte tjenester)
TBO
LP-veileder (læringsmiljø og pedagogisk analyse)

REALKOMPETANSE:
Konsulent og ungdomskoordinator i Barne-og familietjenesten i Trondheim
Miljøarbeider i Kvamsgrindkollektivet
Miljøterapeut på Hegglia barne- og ungdomshjem
Miljøterapeut på Hveita dagsenter for rusavhengige
Kursholder med kurs innen læringsmiljø, opplæring for beredskapshjem og barn med komplekse traumer

SPISSKOMPETANSE:
Ledelse
Veiledning
Systemforståelse i barnevernfeltet
Miljøterapi/ungdomsproblematikk
TBO

Marianne Stene
Administrasjonsmedarbeider

Marianne har studert interiør ved NKF og bedriftsøkonomi på Handelshøgskolen BI. Hun har erfaring fra diverse salgs-, service- og kontorstillinger.

Merethe Forså Michelsen
Fagkonsulent og konstituert regionleder

Merethe er utdannet sosionom og har bred erfaring innen fosterhjemsfeltet. Hun har arbeidet i kommunalt barnevern og senere i Bufetat, henholdsvis som rådgiver i Fosterhjemstjenesten Tromsø, veileder for statlige familiehjem og som rådgiver ved Inntak Tromsø. Hun har også erfaring fra psykiatrien.

Merethe har PRIDE-ledererfaring og COS P-sertifisering. Hun har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, metodiske samtaler med barn og forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.

Mona Kielland
Regionleder Innlandet

Mona er utdannet sosionom i 2003. Hun har jobbet som miljøterapeut på et multikulturellt barnevernssenter i 8 år. Deretter jobbet hun som leder for Ungdomskontakten i Hamar kommune.

Hun har jobbet i barnepsykiatrien, BUP Hagen behandlingsenhet med barn (6-12 år) og deres foresatte.

Har videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk, og barnevernfaglig veiledning. Hun har godkjent opplæring i KOR (klient og brukerstyrt praksis) fra R-BUP og er sertifisert veileder innen KOR. Hun er også sertifisert COS-P veileder.

Nina Kristin Nilsen
Fagkonsulent

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Veileder
Familieterapeut
Trygg Traumeterapeut

KURS/SERTIFISERINGER:
Care Index
COS-P

REALKOMPETANSE:
Barneverntiltak gjennom barneverntjenesten
Fostermor
BUP Døgnavdeling
BUP Familieavdeling
SFO- leder
Barnehage
Undervisning for skoler
Undervisning for kommende Fyrlyktafamilier
Kurs for fagpersoner i traumer og regulering

SPISSKOMPETANSE:
Barn og traumer
Fosterhjemsarbeid
Familieterapi og endringsarbeid
Samarbeid med skole
Undervisning til fagpersoner

Ragnhild Rein
Fagkonsulent

Ragnhild er utdannet barnevernpedagog (HIST) og har jobbet som barnevernkonsulent i Melhus kommune og i Trondheim kommune siden 2004. Hun er nå under utdanning som COS-terapeut.

Ronny Kongstorp
Fagkonsulent

Ronny er utdannet barnevernpedagog og tidligere tatt utdanning som barne- og ungdomsarbeider.
Etter utdanning har han jobbet lenge som miljøterapeut på barneverninstitusjon. Han har jobbet akutt, langtid og med EMA-barn. Ronny har de siste årene i Fyrlykta veiledet fosterforeldre og biologiske foreldre.

Ronny har jobbet mye med voldsproblematikk i institusjon, og er godt kurset i konflikthåndtering, trygghet og sikkerhet. Utover dette har Ronny en rekke relevante kurs og sertifiseringer.

Ta kontakt for mer informasjon!

Stine Bugge
Fagkonsulent

Stine er barnevernpedagog med videreutdanning innen traumefeltet. Hun har en rekke kurs og sertifiseringer innen barnevern og kriminalitetsforebyggende arbeid, som barnesamtalen, COS-P, ICDP og samvær.

Gjennom sitt arbeidsliv har Stine jobbet kriminalitetsforebyggende som SLT-koordinator, i kommunal barneverntjeneste, i nærmiljøsentralen, vært kontaktlærer og spesialpedagog i skolen, samt pedagogisk leder i barnehage. Stine er spesielt opptatt av relasjonsbygging og arbeid med utsatt ungdom og foreldre.

Ta kontakt for mer informasjon!

Thomas Nordstrand
Lønn- og regnskapsansvarlig

Thomas Nordstrand har erfaring som skiftleder ved Jotun fabrikker med personalansvar, grunnkurs i ledelse og bachelor i revisjon.

Trond «Kurte» Andreassen
Kulturbygger, "miljøgartner" og veileder

”Kurte” er utdannet adjunkt med opprykk. Han har vært lærer på ungdomstrinnet i 36 år og har de siste 14 årene arbeidet som spesiallærer på en alternativ ungdomsskole i Fredrikstad.

Han har vært sosiallærer i 5 år og har videreutdanning innen systemisk familiearbeid ved Høyskolen i Østfold. Han er en velkjent leder med stort nettverk innen Fredrikstadidretten.

I Fyrlykta jobber Kurte forebyggende med barn og ungdom. Han er engasjert i mange enkeltungdommers liv, men driver også grupper som for eksempel «Fyrlykta café» her i våre lokaler.

Vibeke Roness Lind
Fagkonsulent

Vibeke er utdannet barnevernpedagog og hun tar nå videreutdanning innenfor familieterapi. Hun har jobbet flere år i ungdomspsykiatrien, og deretter som barnevernkonsulent i kommunale barneverntjeneste. Her jobbet hun først i ungdomsteam og så over i fosterhjemsteam.

Vibeke har flere relevante kurs og sertifiseringer. Hun har blant annet deltatt på kompetansehevingsprogrammet «Traumesensitivt barnevern».

Ta kontakt for mer informasjon!

Eli Wenche Andersen
Fagkonsulent

Eli Wenche er klinisk sosionom og familieterapeut og spesialist i sped- og småbarns psykiske helse. Hun har en rekke kurs, sertifiseringer og kompetanse på kartleggingsmetoder innen barnevern, samt barne- og ungdomspsykiatrien.

Eli Wenche har erfaring med utredningsarbeid, tiltaksarbeid i familier, sakkyndig i fylkesnemnda, institusjon og som foreleser. Hennes spisskompetanse er sped- og småbarn, foreldrekonflikter, oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse og samvær.

Ta kontakt for mer informasjon!

Carina Foldal
Fagkonsulent

Carina er utdannet sosionom. Hun har jobbet flere år i kommunalt barnevern, og jobbet i en interkommunal barnevernvakt. Carina har også erfaring fra og jobbet på akuttpsykiatrisk avdeling på sykehus.

Carina er veldig engasjert i barnets stemme i barnevernet. Carina har erfaring med observasjon og vurderinger i forhold til spedbarn i sårbare familier, samt samtaler med både små barn og ungdommer.
Carina har ulike relevante kurs innenfor feltet barn, unge og deres familier.

Ta kontakt for mer informasjon!

Siri Nordaune Holte
Fagkonsulent

Siri er utdannet barnevernspedagog og har Master i psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har jobbet i kommunalt barnevern som barnevernskonsulent og i Bufetat som familieveileder. Siri har også jobbet i bolig for psykisk utviklingshemmede og i barnehage.

Siri har også tilleggsutdanning innenfor Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier, samt Småbarnspedagogikk. Hun har i tillegg en rekke kurs og sertifiseringer.

Ta kontakt for mer informasjon!

Anne Grete Røv
Fagkonsulent

Mer info kommer

Karina Jakobsen
Fagkonsulent

Mer informasjon kommer

Lene Grøhn-Tjernmoen
Fagkonsulent

Lene er utdannet sosionom, med videreutdanning i familieterapi. Hun har også veiledningsutdanninger. Lene har jobbet innenfor psykisk helsevern, og som miljøterapeut på barneverninstitusjon. Hun har også jobbet som familieterapeut i statlig regi og hos privat aktør.

Lene har mange relevante kurs og sertifiseringer.

Ta kontakt for mer informasjon!

Marianne Prestegård
Fagkonsulent

Mer informasjon kommer

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann

Vil du vite mer om hvordan bli en Fyrlykta familie?

Ann Iren Jessen Bannister
Regionleder Vest

95744962
ann.iren.jessen@fyrlykta.no

Send inn kontaktskjemaet, så kan vi avtale et uforpliktende informasjonsmøte.

Jeg svarer på din henvendelse alle hverdager mellom kl. 08:00 og 16:00.

Henvendelser behandles iht vår personvernerklæring.