Regionkontor

Region Vest

Besøksadresse:
Klampavikvegen 4, 5300 Kleppestø
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Ansatte

Ann Iren Jessen Bannister
Regionsleder

Ann Iren var utdannet barnevernpedagog i 1997. Hun har flere års erfaring med rusforebyggende arbeid blant ungdom, og særlig med ungdom med tilhørighet i Hip Hop og House miljø på 90´tallet starten på 2000 tallet. Videre har hun 18 års erfaring fra den kommunale barneverntjenesten, og har sittet i kommunalt konsultasjonsteam, vært med i plangruppe knyttet til etablering av lavterskeltilbudet «Livskrisehjelpen» ved Bergen Legevakt, samt utarbeidelse av felles plan for Kriseteamene. Ann Iren har videreutdanning i Selvmordsforebyggende arbeid, Barnesamtaler, Kulturell kommunikasjon og forståelse. Hun har Vivat førstehjelpskurs, FO´s veilederkurs, kurs i Seksuell Skadelig Atferd AIM Basic og 1.

Aina Abbedissen Minde
Fagkonsulent

Aina er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning innenfor veiledningspedagogikk og psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har lang erfaring fra kommunalt barnevern, som barnevernkurator i barneverntjenesten og deretter som spesialrådgiver i undersøkelsesteam.

Aina har en rekke relevante kurs og sertifiseringer, spesielt rettet mot barn og foreldre.

Ta kontakt for mer informasjon!

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.