Regionkontor

Region Vest

Besøksadresse:
Storebotn 12, 5309 Kleppestø
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Ann Iren Jessen Bannister
Regionsleder

Ann Iren var utdannet barnevernpedagog i 1997. Hun har flere års erfaring med rusforebyggende arbeid blant ungdom, og særlig med ungdom med tilhørighet i Hip Hop og House miljø på 90´tallet starten på 2000 tallet. Videre har hun 18 års erfaring fra den kommunale barneverntjenesten, og har sittet i kommunalt konsultasjonsteam, vært med i plangruppe knyttet til etablering av lavterskeltilbudet «Livskrisehjelpen» ved Bergen Legevakt, samt utarbeidelse av felles plan for Kriseteamene. Ann Iren har videreutdanning i Selvmordsforebyggende arbeid, Barnesamtaler, Kulturell kommunikasjon og forståelse. Hun har Vivat førstehjelpskurs, FO´s veilederkurs, kurs i Seksuell Skadelig Atferd AIM Basic og 1.

Aina Abbedissen Minde
Fagkonsulent

Aina ble utdannet barnevernspedagog ved Høgskulen i Volda i 1998 og har 18 års erfaring fra barnevern. Først som barnevernkurator i Laksevåg barneverntjeneste hvor hun arbeidet med undersøkelser, tiltak i hjemmet og oppfølging av barn i fosterhjem, deretter som spesialrådgiver i undersøkelsesteamet i Askøy barneverntjeneste. Av videreutdanning har hun veiledningspedagogikk og psykososialt arbeid med barn og unge ved Høyskolen i Bergen. Aina er sertifisert COPE-instruktør; foreldreveiledningsprogram som er gruppe og manualbasert for barn i alderen 0-12 år, hun er registrert Circle of Security Parent Educator og kurset i bruk av Feedback informerte tjenester (FIT). I tillegg har hun terapeutkurs i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre og holder på med utdanningen Gottman Parterapi ved Høgskulen på Vestlandet.

Margrete Moldestad Hopland
Fagkonsulent

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Familieterapeut
Videreutdanning i arbeidspsykologi
Videreutdanning i organisasjonspsykologi
Videreutdanning i psykisk helsearbeid

KURS/SERTIFISERINGER:
Narrativ terapi
LØFT
COS-P
Fortsatt Foreldre
WMCI
Crowell
NLP Master practitioner
Marte Meo
PYC
Motiverende intervju
TBO/«Ripple effect»

REALKOMPETANSE:
Miljøterapeut BUP-døgn (akutt/utredning)
Barnevernkonsulent i kommunal barneverntjeneste
Familieveileder i barneverntjeneste
Pedagogisk leder i barnehage
Assistent i barnehage

SPISSKOMPETANSE:
Familieveiledning
Familiedynamisk tilnærming
Samspillsveiledning

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann