Regionkontor

Region Vest

Ansatte

Ann Iren Jessen Bannister
Regionsleder
934 91 949
ann.iren.jessen@fyrlykta.no

Ann Iren var utdannet barnevernpedagog i 1997. Hun har flere års erfaring med rusforebyggende arbeid blant ungdom, og særlig med ungdom med tilhørighet i Hip Hop og House miljø på 90´tallet starten på 2000 tallet. Videre har hun 18 års erfaring fra den kommunale barneverntjenesten, og har sittet i kommunalt konsultasjonsteam, vært med i plangruppe knyttet til etablering av lavterskeltilbudet «Livskrisehjelpen» ved Bergen Legevakt, samt utarbeidelse av felles plan for Kriseteamene. Ann Iren har videreutdanning i Selvmordsforebyggende arbeid, Barnesamtaler, Kulturell kommunikasjon og forståelse. Hun har Vivat førstehjelpskurs, FO´s veilederkurs, kurs i Seksuell Skadelig Atferd AIM Basic og 1.

Aina Abbedissen Minde
Fagkonsulent
952 46 595
aina.abbedissen.minde@fyrlykta.no

Aina ble utdannet barnevernspedagog ved Høgskulen i Volda i 1998 og har 18 års erfaring fra barnevern. Først som barnevernkurator i Laksevåg barneverntjeneste hvor hun arbeidet med undersøkelser, tiltak i hjemmet og oppfølging av barn i fosterhjem, deretter som spesialrådgiver i undersøkelsesteamet i Askøy barneverntjeneste. Av videreutdanning har hun veiledningspedagogikk og psykososialt arbeid med barn og unge ved Høyskolen i Bergen. Aina er sertifisert COPE-instruktør; foreldreveiledningsprogram som er gruppe og manualbasert for barn i alderen 0-12 år, hun er registrert Circle of Security Parent Educator og kurset i bruk av Feedback informerte tjenester (FIT). I tillegg har hun terapeutkurs i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre og holder på med utdanningen Gottman Parterapi ved Høgskulen på Vestlandet.

Margrete Moldestad Hopland
Fagkonsulent
995 15 886
margrete.moldestad.hopland@fyrlykta.no

Margrete er utdannet barnevernspedagog fra Høgskulen i Sogn og Fjordane i 1998. Hun har jobbet et par år i barnehage og 4 år som saksbehandler i barneverntjenesten i Arna bydel. Hun har 7 års erfaring som miljøterapeut i barne- og ungdomspsykiatrien på Haukeland sjukehus, fortrinnsvis på ungdomspostene; både akuttpost og utredningspost. Hun har jobbet 7 år som familieveileder på Senter for familieveiledning i Bergen kommune, og 2 år som familieveileder i Fjell barnevern. Av videreutdanninger har hun Ungdomssosiologi, Psykisk helsearbeid, og er utdannet Familieterapeut fra Høyskolen på Vestlandet i Bergen. Hun har også studert organisasjonspsykologi på universitet. Hun har kurs/sertifiseringer i blant annet coaching, Motiverende intervju, Marte Meo og Cos-P; Circle of security-Parenting. Cos-p har hun brukt mye, både individuelt med en eller to foreldre, og i grupper.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2020  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann