Regionkontor

Region Øst

Regionskontor Fredrikstad er samlokalisert med hovedkontoret på Phønixbrygga i Fredrikstad. Regionskontoret består av fire medarbeidere og regionleder. Regionen har sterk kompetanse på ungdom, psykiatri og barnevern, med spisskompetanse på fosterhjemsarbeid.

Ansatte

Jørgen Andresen
Regionleder
414 08 134
jorgen.andresen@fyrlykta.no

Mer informasjon kommer.

Håvard Solberg
Fagkonsulent
478 60 655
havard.solberg@fyrlykta.no

Håvard var ferdig utdannet sosionom ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo 2010. Saksbehandler ved NAV Alna i Oslo 2010- 2013 hvor han jobbet i kvalifiseringsprogrammet. En instans i NAV som retter seg mot personer utenfor arbeidslivet.

Barnevernkonsulent i Fredrikstad barneverntjeneste 2013- 2016. Jobbet i tiltaksavdeling med undersøkelse av nye bekymringsmeldinger, samt oppfølging av biologiske foreldre. Jobbet deretter i omsorgsavdeling med oppfølging/veiledning av fosterhjem, samtaler med barn/ungdom, samt oppfølging av biologisk familie.

Else Sørgård
Fagkonsulent
482 51 776
else.sorgard@fyrlykta.no

Else er utdannet barnevernspedagog 2009. Hun har 9 års erfaring som ungdomsfamilie 1999-2008. Har et fosterhjemstudie 03/04.

Hun har videre erfaring som saksbehandler v/Ski bvtj. 2009-2015. Et år i ungdomsteam og resterende som fosterhjemkonsulent med oppfølging/veiledning samt rekruttering av fosterhjem.

Veiledningskompetanse: hun er COS-P sertifisert veileder i tillegg til å inneha et faglig veiledningsstudie 13/14.

Vibeke Roness Lind
Fagkonsulent
482 10 220
vibeke@fyrlykta.no

Vibeke var ferdigutdannet barnevernpedagog ved høyskolen i Lillehammer i 2005. Hun har jobbet flere år i ungdomspsykiatrien, både ved UPS (Ungdomspsykiatrisk seksjon) og UPP (Ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Østfold.

I 2015 begynte hun å jobbe som barnevernkonsulent ved barneverntjenesten i Moss. Her jobbet hun først et år i ungdomsteam med undersøkelser og tiltak ut mot hjemmene, for så å gå over til fosterhjemsteam. Hun har jobbet mye med matching av fosterhjem opp mot det enkelte barnet og veiledning av fosterhjemmene.

Våren 2018 deltok hun på kompetansehevingsprogrammet «Traumesensitivt barnevern» i regi av RVTS som retter seg mot veiledning av fosterhjem

Trond “Kurte” Andreassen
Leder av Glommaflanke-prosjektet
95 11 38 30
kurte@glommaflanke.no

”Kurte” er utdannet adjunkt med opprykk. Han har vært lærer på ungdomstrinnet i 35 år og har de siste 13 årene arbeidet som spesiallærer på en alternativ ungdomsskole i Fredrikstad.

Han har vært sosiallærer i 5 år og har videreutdanning innen systemisk familiearbeid ved Høyskolen i Østfold. Han er en velkjent leder med stort nettverk innen Fredrikstadidretten.

I Fyrlykta jobber Kurte forebyggende med barn og ungdom gjennom prosjektet Glommaflanke.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2020  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann