Regionkontor

Region Øst

Regionskontor Fredrikstad er samlokalisert med hovedkontoret på Phønixbrygga i Fredrikstad. Regionskontoret består av fire medarbeidere og regionleder. Regionen har sterk kompetanse på ungdom, psykiatri og barnevern, med spisskompetanse på fosterhjemsarbeid.

Besøksadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Jørgen Andresen
Regionleder

FORMALKOMPETANSE:
Vernepleier
Endringsledelse

SERTIFISERINGER OG KURS:
Euro ADAD
Endringsledelse og praktisk personalledelse
Motiverende Intervju
Mangfold og dialog (minoritetsarbeid)
Arbeidsrett
PRIDE-leder
Traumebasert omsorg (RVTS)

REALKOMPETANSE:
Bufetat, fosterhjemstjenesten
Fosterfar for ungdom
Teamleder for MultiFunc-institusjon
Avdelingsleder på privat barneverninstitusjon
Teamleder akuttinstitusjon (Bvl. § 4-6, 4-25)
Miljøterapeut i barneverninstitusjon (Bvl. § 4-24/4-26)
Miljøterapeut på ungdomsskole
Bo-veiledning med voksne, psykisk utviklingshemmede

SPISSKOMPETANSE:
Ledelse
Atferdsanalyse
Fosterhjemsarbeid

Håvard Solberg
Fagkonsulent

Håvard var ferdig utdannet sosionom ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo 2010. Saksbehandler ved NAV Alna i Oslo 2010- 2013 hvor han jobbet i kvalifiseringsprogrammet. En instans i NAV som retter seg mot personer utenfor arbeidslivet.

Barnevernkonsulent i Fredrikstad barneverntjeneste 2013- 2016. Jobbet i tiltaksavdeling med undersøkelse av nye bekymringsmeldinger, samt oppfølging av biologiske foreldre. Jobbet deretter i omsorgsavdeling med oppfølging/veiledning av fosterhjem, samtaler med barn/ungdom, samt oppfølging av biologisk familie.

Else Sørgård
Fagkonsulent

Else er barnevernpedagog og veileder, og har gjennomført fosterhjemsstudiet ved Universitet i Stavanger. Hun er sertifisert innen COS-P og DU-kursleder (depresjonsmestring for ungdom). For tiden går Else på utdannelse for å bli traumeterapeut ved IOPT Norge.

Else har selv vært fostermor som forsterket familiehjem i ni år for tre forskjellige ungdommer. Hun har vært saksbehandler i barneverntjenesten, med hovedvekt på hjemmeboende ungdom og fosterhjemsrekruttering og -omsorg. Hun er en kompetent og erfaren gruppeveileder, både overfor fosterforeldre og ansatte i barneverntjenester.

I tillegg til sin kunnskap om barn innen barnevernfeltet har hun god kompetanse på barns normalutvikling gjennom sin tid som førskolelærer og førskolelærer 2 i barnehage (avdeling 0-3 år).

Vibeke Roness Lind
Fagkonsulent

Vibeke var ferdigutdannet barnevernpedagog ved høyskolen i Lillehammer i 2005. Hun har jobbet flere år i ungdomspsykiatrien, både ved UPS (Ungdomspsykiatrisk seksjon) og UPP (Ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Østfold.

I 2015 begynte hun å jobbe som barnevernkonsulent ved barneverntjenesten i Moss. Her jobbet hun først et år i ungdomsteam med undersøkelser og tiltak ut mot hjemmene, for så å gå over til fosterhjemsteam. Hun har jobbet mye med matching av fosterhjem opp mot det enkelte barnet og veiledning av fosterhjemmene.

Våren 2018 deltok hun på kompetansehevingsprogrammet «Traumesensitivt barnevern» i regi av RVTS som retter seg mot veiledning av fosterhjem

Trond «Kurte» Andreassen
Leder av Glommaflanke-prosjektet

”Kurte” er utdannet adjunkt med opprykk. Han har vært lærer på ungdomstrinnet i 35 år og har de siste 13 årene arbeidet som spesiallærer på en alternativ ungdomsskole i Fredrikstad.

Han har vært sosiallærer i 5 år og har videreutdanning innen systemisk familiearbeid ved Høyskolen i Østfold. Han er en velkjent leder med stort nettverk innen Fredrikstadidretten.

I Fyrlykta jobber Kurte forebyggende med barn og ungdom gjennom prosjektet Glommaflanke.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann