Regionkontor

Region Øst

Regionskontor Fredrikstad er samlokalisert med hovedkontoret på Phønixbrygga i Fredrikstad. Regionskontoret består av fire medarbeidere og regionleder. Regionen har sterk kompetanse på ungdom, psykiatri og barnevern, med spisskompetanse på fosterhjemsarbeid.

Besøksadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Jørgen Andresen
Regionleder

Jørgen er utdannet vernepleier, og har tilleggsutdanning innenfor ledelse. Han har tidligere jobbet som miljøterapeut i skole, bo-veiledning for voksne og på barneverninstitusjon. Jørgen har over flere år vært leder ved barneverninstitusjon. Han har også jobbet for Bufetat som rådgiver i fosterhjemstjenesten.

Ta kontakt for mer informasjon!

Håvard Solberg
Fagkonsulent

Håvard var ferdig utdannet sosionom ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo 2010. Saksbehandler ved NAV Alna i Oslo 2010- 2013 hvor han jobbet i kvalifiseringsprogrammet. En instans i NAV som retter seg mot personer utenfor arbeidslivet.

Barnevernkonsulent i Fredrikstad barneverntjeneste 2013- 2016. Jobbet i tiltaksavdeling med undersøkelse av nye bekymringsmeldinger, samt oppfølging av biologiske foreldre. Jobbet deretter i omsorgsavdeling med oppfølging/veiledning av fosterhjem, samtaler med barn/ungdom, samt oppfølging av biologisk familie.

Else Sørgård
Fagkonsulent

Else er utdannet barnevernpedagog og veileder. Hun har tidligere vært fostermor over flere år. Else har tidligere jobbet som saksbehandler i kommunal barneverntjeneste og om førskolelærer i barnehage.

Else har mange relevante kurs og sertifiseringer, og hun er en erfaren gruppeveileder.

Ta kontakt for mer informasjon!

Vibeke Roness Lind
Fagkonsulent

Vibeke er utdannet barnevernpedagog og hun tar nå videreutdanning innenfor familieterapi. Hun har jobbet flere år i ungdomspsykiatrien, og deretter som barnevernkonsulent i kommunale barneverntjeneste. Her jobbet hun først i ungdomsteam og så over i fosterhjemsteam.

Vibeke har flere relevante kurs og sertifiseringer. Hun har blant annet deltatt på kompetansehevingsprogrammet «Traumesensitivt barnevern».

Ta kontakt for mer informasjon!

Trond «Kurte» Andreassen
Kulturbygger, "miljøgartner" og veileder

”Kurte” er utdannet adjunkt med opprykk. Han har vært lærer på ungdomstrinnet i 36 år og har de siste 14 årene arbeidet som spesiallærer på en alternativ ungdomsskole i Fredrikstad.

Han har vært sosiallærer i 5 år og har videreutdanning innen systemisk familiearbeid ved Høyskolen i Østfold. Han er en velkjent leder med stort nettverk innen Fredrikstadidretten.

I Fyrlykta jobber Kurte forebyggende med barn og ungdom. Han er engasjert i mange enkeltungdommers liv, men driver også grupper som for eksempel «Fyrlykta café» her i våre lokaler.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann