Regionkontor

Region Innlandet

Besøksadresse:
Grønnegata 1, 2317 Hamar
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Mona Kielland
Regionleder Innlandet

Mona er utdannet sosionom i 2003. Hun har jobbet som miljøterapeut på et multikulturellt barnevernssenter i 8 år. Deretter jobbet hun som leder for Ungdomskontakten i Hamar kommune.

Hun har jobbet i barnepsykiatrien, BUP Hagen behandlingsenhet med barn (6-12 år) og deres foresatte.

Har videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk, og barnevernfaglig veiledning. Hun har godkjent opplæring i KOR (klient og brukerstyrt praksis) fra R-BUP og er sertifisert veileder innen KOR. Hun er også sertifisert COS-P veileder.

Nina Kristin Nilsen
Fagkonsulent

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Veileder
Familieterapeut
Trygg Traumeterapeut

KURS/SERTIFISERINGER:
Care Index
COS-P

REALKOMPETANSE:
Barneverntiltak gjennom barneverntjenesten
Fostermor
BUP Døgnavdeling
BUP Familieavdeling
SFO- leder
Barnehage
Undervisning for skoler
Undervisning for kommende Fyrlyktafamilier
Kurs for fagpersoner i traumer og regulering

SPISSKOMPETANSE:
Barn og traumer
Fosterhjemsarbeid
Familieterapi og endringsarbeid
Samarbeid med skole
Undervisning til fagpersoner

Jane Nyborg
Fagkonsulent

Jane er vernepleier med videreutdanning i miljøterapeutisk arbeid med barn og unge. Hun er nå på slutten av sin utdanning som familieterapeut.

I tillegg til erfaring fra barnevernfeltet, har Jane jobbet i voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien på BUP døgnavdeling. Jane har også arbeidet med å etablere og bygge opp et omsorgssenter som ivaretar enslig mindreårige flyktninger. Her jobbet hun både som miljøterapeut og enhetsleder.

Jane har diverse kurs innen psykisk helse, ledelse, terapeutisk mestring av vold, veiledning, og barnevern.

Ronny Kongstorp
Fagkonsulent

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Barne- og ungdomsarbeider

SERTIFISERINGER/KURS:
Terapeutisk konflikthåndtering
Trygghet og Sikkerhet
ART instruktør
COS-P
Veiledningsteori og metode (FO)
Kurs i tegn og symptom (Rus)
Traumekurs ABC (RVTS)
Innføring i Familieråd (Bufetat)
Motiverende Intervju (HiO)

REALKOMPETANSE:
Fagkonsulent Fyrlykta
Krisesenter
Beredskapshjemskonsulent Bufetat
Miljøterapeut §§ 4-6, 4-12, 4-24, 4-25, 4-26
Miljøterapeut, enslig mindreårige asylsøkere
SFO
Barnehage (0-3, 3-6)
Bolig for psykisk utviklingshemmede

SPISSKOMPETANSE:
Miljøterapeutisk endringsarbeid
Vold- og konflikthåndtering
Relasjonsarbeid

Trine Lise Stenbakk
Fagkonsulent

Trine er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Hedmark. Hun har i tillegg videreutdanning innen psykisk helse, gruppepsykoterapi og har fordypet seg innen traumefeltet. Trine har 12 års erfaring som behandler/terapeut ved poliklinikk ved personlighetspsykiatri og Hamar distriktspsykiatriske senter (DPS) ved Sykehuset Innlandet.

I tillegg praksis både fra barnehage, hjemmesykepleien og medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet Hamar.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann