Regionkontor

Region Innlandet

Besøksadresse:
Grønnegata 1, 2317 Hamar
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Ansatte

Mona Kielland
Regionleder Innlandet

Mona er utdannet sosionom i 2003. Hun har jobbet som miljøterapeut på et multikulturellt barnevernssenter i 8 år. Deretter jobbet hun som leder for Ungdomskontakten i Hamar kommune.

Hun har jobbet i barnepsykiatrien, BUP Hagen behandlingsenhet med barn (6-12 år) og deres foresatte.

Har videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk, og barnevernfaglig veiledning. Hun har godkjent opplæring i KOR (klient og brukerstyrt praksis) fra R-BUP og er sertifisert veileder innen KOR. Hun er også sertifisert COS-P veileder.

Nina Kristin Nilsen
Fagkonsulent

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Veileder
Familieterapeut
Trygg Traumeterapeut

KURS/SERTIFISERINGER:
Care Index
COS-P

REALKOMPETANSE:
Barneverntiltak gjennom barneverntjenesten
Fostermor
BUP Døgnavdeling
BUP Familieavdeling
SFO- leder
Barnehage
Undervisning for skoler
Undervisning for kommende Fyrlyktafamilier
Kurs for fagpersoner i traumer og regulering

SPISSKOMPETANSE:
Barn og traumer
Fosterhjemsarbeid
Familieterapi og endringsarbeid
Samarbeid med skole
Undervisning til fagpersoner

Ronny Kongstorp
Fagkonsulent

Ronny er utdannet barnevernpedagog og tidligere tatt utdanning som barne- og ungdomsarbeider.
Etter utdanning har han jobbet lenge som miljøterapeut på barneverninstitusjon. Han har jobbet akutt, langtid og med EMA-barn. Ronny har de siste årene i Fyrlykta veiledet fosterforeldre og biologiske foreldre.

Ronny har jobbet mye med voldsproblematikk i institusjon, og er godt kurset i konflikthåndtering, trygghet og sikkerhet. Utover dette har Ronny en rekke relevante kurs og sertifiseringer.

Ta kontakt for mer informasjon!

Jostein Busterud
Fagkonsulent

Mer info kommer

Magnus Skjelstad
Fagkonsulent

Info kommer

Eline Haugen Moen
Fagkonsulent

Eline er utdannet barnevernpedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Videreutdanningen er et klinisk tverrfaglig studium, med vektlegging på praktisk tilnærming, og samarbeid med klienten.

Eline valgte å fordype seg i tilknytningsteori og traumesensitivt barnevern, kunnskap hun benytter aktivt i møte med barn, ungdom og foreldre/fosterforeldre. Eline har over 20 års erfaring fra arbeid med mennesker. Gjennom utdanning og arbeidsliv. Hun har erfaring fra ambulerende miljøterapi, utekontakt, gatebarn i Sør-Amerika, miljøterapeut og avdelingsleder på ruskollektiv for ungdom i medleverturnus samt over 10 års erfaring som saksbehandler på ulike barnevernskontorer, og også som konsulent. Det miljøterapeutiske arbeidet i kollektivet omhandlet i høy grad helhetlig familiearbeid, viktige erfaringer hun kunne dra veksel på i saksbehandlingen.

Eline har som saksbehandler både jobbet generalist, men også i eget ungdomsteam. Sentralt har hun jobbet med undersøkelser/kartleggingsarbeid, samt oppfølging og endringsarbeid i et stort antall familier med kompleks og sammensatt problematikk. Eline oppnår raskt gode relasjoner med barn, ungdom og foreldre, noe hun ser på som en forutsetning for godt endringsarbeid. Hun opparbeider seg ofte tillit i familier som er preget av mistillit til hjelpeapparatet. Eline jobber alltid målrettet og strukturert og forholder seg til de føringene barneverntjenesten har satt. Utover dette har Eline en rekke relevante kurs og sertifiseringer.

Ramzan Gobataev
Fagkonsulent

Info kommer

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.