Regionkontor

Region Innlandet

Ansatte

Mona Kielland
Regionleder Innlandet
957 44 962
mona.kielland@fyrlykta.no

Mona er utdannet sosionom i 2003. Hun har jobbet som miljøterapeut på et multikulturellt barnevernssenter i 8 år. Deretter jobbet hun som leder for Ungdomskontakten i Hamar kommune.

Hun har jobbet i barnepsykiatrien, BUP Hagen behandlingsenhet med barn (6-12 år) og deres foresatte.

Har videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk, og barnevernfaglig veiledning. Hun har godkjent opplæring i KOR (klient og brukerstyrt praksis) fra R-BUP og er sertifisert veileder innen KOR. Hun er også sertifisert COS-P veileder.

Nina Kristin Nilsen
Fagkonsulent
911 45 374
nina.nilsen@fyrlykta.no

Nina er utdannet barnevernspedagog ved HIL 2006. Før hennes utdanning jobbet hun som SFO leder i en skolefritidsordning. Har også jobbet i barnehage i mange år.

Har etter utdanning jobbet med tiltak inn i hjemmet gjennom barnevernet. Har jobbet innen Psykisk helse ved Sykehuset Innlandet BUP døgn siden 2007. Først jobbet hun ved en familieavdeling som familiekonsulent med barn og unge og deres foresatte. Begynte å jobbe i 2009 på en avdeling i BUP døgn for barn som Familie og miljøterapeut. Der jobbet jeg til vi slo oss sammen med familieenheten og ble en ny enhet for barn og familie.

Av videreutdanning har Nina Familieterapi ved R-BUP, Trygge traume utdanning gjennom RVTS og Sykehuset Innlandet.

Jane Nyborg
Fagkonsulent
464 79 289
jane.nyborg@fyrlykta.no

Jane er utdannet vernepleier på Høgskolen i Lillehammer i 1999. Hun gjennomførte en videreutdanning i miljøterapeutisk arbeid med barn og unge i 2010. Jane har 11 års erfaring innen psykisk helse, av dette 9 år på BUP døgnavdeling i Elverum. Hun har ellers jobbet 5 år som ledende miljøterapeut i Bofellesskap for enslige mindreårige i Hamar kommune, og hun har jobbet som enhetsleder på omsorgssenter for enslige mindreårige i KOA ungdomstiltak.

Jane har diverse kurs innen psykisk helse, ledelse, terapeutisk mestring av vold, veiledning, og barnevern. Hun startet som fagkonsulent i Fyrlykta i september 2016

Ronny Kongstorp
Fagkonsulent
905 20 039
ronny@fyrlykta.no

Ronny var ferdigutdannet barnevernspedagog ved Lillehammer høgskole i 2003. Har etter fullført utdanning jobbet 15 år i Bufetat med akuttplassert ungdom, langtidsplassert ungdom og enslig mindreårige ungdommer.

Jobbet som beredskapskonsulent for Bufetat før han kom til Fyrlykta. Har basiskurs i traumeforståelse og ABC kurs som veileder.

Trine Lise Stenbakk
Fagkonsulent
901 94 305
trine@fyrlykta.no

Trine er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Hedmark. Hun har i tillegg videreutdanning innen psykisk helse, gruppepsykoterapi og har fordypet seg innen traumefeltet. Trine har 12 års erfaring som behandler/terapeut ved poliklinikk ved personlighetspsykiatri og Hamar distriktspsykiatriske senter (DPS) ved Sykehuset Innlandet.

I tillegg praksis både fra barnehage, hjemmesykepleien og medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet Hamar.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2020  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann