Regionkontor

Administrasjon

Fyrlykta sin hovedadministrasjon ligger i Fredrikstad. Den er samlokalisert med regionkontoret: Region Øst. Du kan finne oss helt nede ved bryggen i Fredrikstad, like bak byens bibliotek. Administrasjonen fyller funksjoner som, regnskap, lønn og andre administrative operasjoner. Daglig leder sitter også i administrasjonen.

Ansatte

Jørgen Fredheim
Daglig leder
950 60 752
jorgen.fredheim@fyrlykta.no

Jørgen har en allsidig arbeidserfaring fra både fra offentlige, kommersielle og ideelle aktører. Han er utdannet Vernepleier og har tatt Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmet høgskole. I tillegg har han videreutdanning i ledelse og rekruttering.

Flere år jobbet han som miljøterapeut, både i fengsel og i barneverninstitusjon. Videre har han også jobbet som terapeut i Bufetat i mobilt akutt-team. Jørgen har vært leder for institusjonstiltak innenfor lov om barneverntjenester og samt en periode hvor han jobbet i Forandringsfabrikken. Jørgen har også vært gründer i form av å starte import og salg til en annen bransje han også har et hjerte for; landbruk og hagedrift. Jørgen er nemlig «hobbybonde på si» og holder til på et lite småbruk.

Thomas Nordstrand
Lønn- og regnskapsansvarlig
902 71 200
thomas.nordstrand@fyrlykta.no

Thomas Nordstrand har erfaring som skiftleder ved Jotun fabrikker med personalansvar, grunnkurs i ledelse og bachelor i revisjon.

Marianne Stene
Administrasjonsmedarbeider
911 97 539
marianne.stene@fyrlykta.no

Marianne har studert interiør ved NKF og bedriftsøkonomi på Handelshøgskolen BI. Hun har erfaring fra diverse salgs-, service- og kontorstillinger.

Trond “Kurte” Andreassen
Leder av Glommaflanke-prosjektet
95 11 38 30
kurte@glommaflanke.no

”Kurte” er utdannet adjunkt med opprykk. Han har vært lærer på ungdomstrinnet i 35 år og har de siste 13 årene arbeidet som spesiallærer på en alternativ ungdomsskole i Fredrikstad.

Han har vært sosiallærer i 5 år og har videreutdanning innen systemisk familiearbeid ved Høyskolen i Østfold. Han er en velkjent leder med stort nettverk innen Fredrikstadidretten.

I Fyrlykta jobber Kurte forebyggende med barn og ungdom gjennom prosjektet Glommaflanke.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2020  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann