Regionkontor

Administrasjon

Fyrlykta sin hovedadministrasjon ligger i Sarpsborg. Den er samlokalisert med deler av regionskontoret til Østlandet. Du finner oss i «stjernebygget», i Hjalmar Wessels vei 10, rett på utsiden av sentrumskjernen. Vi sitter i kontorfellesskapet «SPiNN». Administrasjonen fyller funksjoner som, regnskap, lønn og andre administrative operasjoner. Daglig leder sitter også i administrasjonen.

Besøksadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Ansatte

Jørgen Fredheim
Daglig leder

FORMALKOMPETANSE
Vernepleier
Master i familieterapi og systemisk praksis
Barnevern i et minoritetsperspektiv
Statsvitenskap
Organisasjonsatferd og ledelse
Psykologi, organisasjon og ledelse
Rekruttering intervjuteknikk og nyansattes læringsprosesser
Styrekompetanse

KURS OG SERTIFISERINGER
TBO
GI
Aseba
Kriseledelse i en ny tid

REALKOMPETANSE
Terapeut og rådgiver
Miljøterapeut (barnevern, psykisk helsevern og kriminalomsorg)
Institusjonsleder
HR og kvalitetsutvikling
Ledelse av oppstartsbedrift (gründervirksomhet) a-å
Omstilling og restrukturering

SPISSKOMPETANSE
Veiledning
Krisehåndtering
Strategiskplanlegging

Thomas Nordstrand
Lønn- og regnskapsansvarlig

Thomas Nordstrand har erfaring som skiftleder ved Jotun fabrikker med personalansvar, grunnkurs i ledelse og bachelor i revisjon.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.