Regionkontor

Region Nord-Vest

Ansatte

Elisabeth Rundtom
Regionsleder
917 28 206
elisabeth.rundtom@fyrlykta.no

Elisabeth er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo. Hun har jobbet som miljøterapeut ved barnevernsinstitusjoner og vaktleder ved barnevernvakta. Hun har også erfaring fra skoleverket og barnehager.

Sin hovedvekt av arbeidslivet har hun jobbet som barnevernleder- siste 16 årene har hun ledet og vært med og bygge opp en stor interkommunal barneverntjeneste med egen interkommunal barnevernvakt.

Elisabeth har videreutdanning i barnevernledelse og Ledelse av prosesser.

Hun har også hatt ulike styreverv – i 8 år var hun styreleder for Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal.

Lene Lønseth
Fagkonsulent
911 26 016
lene.lonseth@fyrlykta.no

Lene er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo i 2001. Hun har jobbet 9 år ved fosterhjemtjenesten i Bufetat. Der jobbet hun med rekruttering av fosterforeldre, bistod kommunene med plassering av barn, holdt PRIDE kurs for nye fosterfamilier og veiledet fosterforeldre etter plassering. Hun ble etterhvert også en del av tjenestens veiledningsteam med fokus på trygg base.

Lene jobbet deretter 1,5 år i det kommunale barnevernet, før hun startet egen virksomhet. Denne virksomheten drev hun i 5,5 år før hun startet i Fyrlykta. Som privat konsulent har hun hatt oppdrag for kommuner over hele landet. Arbeidsoppgaver har i hovedsak vært tilsyn ved samvær, veiledning av fosterforeldre, veiledning av biologiske foreldre og oppfølging av ungdom. Fra tidligere har hun erfaring fra skole, barneverninstitusjon, foreldre og barn senter.

Lene har videreutdanning i faglig veiledning fra Diakonhjemmet Høgskole i Oslo.

Ann Helen Vik
Fagkonsulent
481 56 488
ann.helen.vik@fyrlykta.no

Ann Helen er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Molde i 1994. I 2004 ble hun ferdig utdannet psykiatrisk sykepleier.

I etterkant har hun jobbet i egen kommune med forebyggende arbeid inn mot barn, unge og deres familier som familieveileder tilknyttet helsestasjonen. I perioden 2010-2017 jobbet hun i det kommunale barnevern.

Fra 2017 og frem til 2019 jobbet hun igjen som familieveileder i egen kommune, da med fokus på de aller minste. I denne perioden koordinerte hun et Tverrfaglig team for barn mellom 0-6 år. Var også med i denne perioden med på å etablere et Psykisk helseteam for barn og unge i egen kommune.

Hun har erfaringer fra tverrfaglig samarbeid med både barnehager og skoler.

Karen Iversen
Fagkonsulent
959 29 573
karen.iversen@fyrlykta.no

Karen er utdannet sosionom i 1998. Hun har jobbet som avdelingsleder for ett dagsenter for psykiskutviklingshemmende, og har jobbet ved sosialkontor. Ved sosialkontoret jobbet hun særlig med unge sosialhjelp mottakere. Hun har jobbet 13 år i kommunal barneverntjeneste, og 7 år i Bufetat ved Senter for foreldre og barn i Molde. I Bufetat har Karen jobbet med kartlegging og veiledning til gravide, og familier med sped og småbarn opp til 6 år.

Karen har 2- årig videreutdanning i sped og småbarns psykiske helse ved R-Bup i 2012. Hun har også to kortere videreutdanninger i veilednings metodikk, og familie og nettverksarbeid. Karen tar familieterapeut utdanningen ved HVL, og vil være ferdig med den videreutdanningen våren 2021.

Karen er sertifisert COS-p og ICDP veileder. Hun har Handlekraft, MIM, Mim family, og Mim Couple, WMCI, Crowell, ASQ, og ASQ- SE.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2020  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann