Regionkontor

Region Nord-Vest

Besøksadresse:
Storgata 52, 6413 Molde
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Elisabeth Rundtom
Regionsleder

Elisabeth er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo. Hun har jobbet som miljøterapeut ved barnevernsinstitusjoner og vaktleder ved barnevernvakta. Hun har også erfaring fra skoleverket og barnehager.

Sin hovedvekt av arbeidslivet har hun jobbet som barnevernleder- siste 16 årene har hun ledet og vært med og bygge opp en stor interkommunal barneverntjeneste med egen interkommunal barnevernvakt.

Elisabeth har videreutdanning i barnevernledelse og Ledelse av prosesser.

Hun har også hatt ulike styreverv – i 8 år var hun styreleder for Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal.

Lene Lønseth
Fagkonsulent

Lene er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo i 2001. Hun har jobbet 9 år ved fosterhjemtjenesten i Bufetat. Der jobbet hun med rekruttering av fosterforeldre, bistod kommunene med plassering av barn, holdt PRIDE kurs for nye fosterfamilier og veiledet fosterforeldre etter plassering. Hun ble etterhvert også en del av tjenestens veiledningsteam med fokus på trygg base.

Lene jobbet deretter 1,5 år i det kommunale barnevernet, før hun startet egen virksomhet. Denne virksomheten drev hun i 5,5 år før hun startet i Fyrlykta. Som privat konsulent har hun hatt oppdrag for kommuner over hele landet. Arbeidsoppgaver har i hovedsak vært tilsyn ved samvær, veiledning av fosterforeldre, veiledning av biologiske foreldre og oppfølging av ungdom. Fra tidligere har hun erfaring fra skole, barneverninstitusjon, foreldre og barn senter.

Lene har videreutdanning i faglig veiledning fra Diakonhjemmet Høgskole i Oslo.

Karen Iversen
Fagkonsulent

Karen er utdannet sosionom i 1998. Hun har jobbet som avdelingsleder for ett dagsenter for psykiskutviklingshemmende, og har jobbet ved sosialkontor. Ved sosialkontoret jobbet hun særlig med unge sosialhjelp mottakere. Hun har jobbet 13 år i kommunal barneverntjeneste, og 7 år i Bufetat ved Senter for foreldre og barn i Molde. I Bufetat har Karen jobbet med kartlegging og veiledning til gravide, og familier med sped og småbarn opp til 6 år.

Karen har 2- årig videreutdanning i sped og småbarns psykiske helse ved R-Bup i 2012. Hun har også to kortere videreutdanninger i veilednings metodikk, og familie og nettverksarbeid. Karen tar familieterapeut utdanningen ved HVL, og vil være ferdig med den videreutdanningen våren 2021.

Karen er sertifisert COS-p og ICDP veileder. Hun har Handlekraft, MIM, Mim family, og Mim Couple, WMCI, Crowell, ASQ, og ASQ- SE.

Kjetil Riksheim
Fagkonsulent

Her kommer det mer info om Kjetil straks.

Carina Foldal
Fagkonsulent

Mer info kommer

Siri Nordaune Holte
Fagkonsulent

FORMALKOMPETANSE
Barnevernpedagog
Master i psykososialt arbeid med barn og unge fra Høgskolen i Innlandet
Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier
Småbarnspedagogikk

KURS OG SERTIFISERINGER:
EFST (Videreutdanning i emosjonsfokusert ferdighets trening for foreldre)
ICDP
COS-P
WMCI
MIM, MIM familiy, MIM Couple
AMBIANCE
MBT
Minding the baby
Handlekraft
ERASOR

Er under utdanning som COS Intervention terapeut.

REALKOMPETANSE:
Bolig for psykisk utviklingshemmede
Pedagogisk leder i barnehage
Medeier og styrer i familiebarnehage
Miljøterapeut på barneverninstitusjon for ungdom.
Barnevernkonsulent i kommunalt barnevern
Familieveileder i Bufetat på Senter for foreldre og barn

SPISSKOMPETANSE:
Endringsprosesser
Kartlegging og veiledning av samspill mellom barn og foreldre
Sped- og småbarn

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann