Regionkontor

Region Sør

Ny stilling kommer straks. Følg med!

Besøksadresse:
Vi søker etter nytt kontor i distriktet
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Kristin Rønningen
Regionleder

Kristin er utdannet barnevernspedagog, sexolog og har en master i familieterapi og systemisk praksis. Hun har lang erfaring innen barnevernsarbeid, dette gjennom ulike stillinger hos kommunale, statlige og private aktører.

Kristin har også spisskompetanse på utfordrende ungdomsatferd som rus, vagabondering, skoleskulk og utagering. I tillegg til dette har hun en rekke kurs og sertifiseringer.

Ta kontakt for mer informasjon!

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann