Regionkontor

Region Stor-Oslo

Fyrlykta Stor-Oslo arbeider med hjelpetiltak, formidling av fosterhjem og andre forsterkningstiltak, samt undervisning til skoler, barnehager og veiledning av barneverntjenester. Fagkonsulentene i Stor-Oslo har høyt fokus på samværsarbeid og oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse.

Region Stor-Oslo vil i løpet av våren og sommeren 2021 tilby sakkyndig utredning til barneverntjenester.

Besøksadresse:
Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Anne-Malin Granerud
Klinisk spesialist i psykisk helse, klinisk barnevernpedagog i sped- og småbarns psykiske helse, veileder, foredragsholder

FORMALKOMPETANSE
Barnevernspedagog
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge
Klinisk barnevernpedagog i sped- og småbarns psykiske helse
Klinisk spesialist i psykisk helse
Veileder

KURS OG SERTIFISERINGER
TBO
ASQ
ASQ-SE
COS-P
Aseba
Globalt Intervju
IMAGO samlivskurs
Vold i nære relasjoner
Samspillsobservasjon

REALKOMPETANSE
Prosjektleder i Stiftelsen Fyrlykta
Foredragsholder om tema traumatisk stress, samvær etter omsorgsovertakelse, tilknytning, mm.
Fagbokforfatter for Fagbokforlaget (2018- dd)
Artikkelforfatter (2014, 2015)
Teamleder fosterhjemsteam i kommunal barneverntjeneste
Fagkonsulent i kommunal barneverntjeneste, bl.a. implementering av TBO i tjenesten
Saksbehandler i kommunal barneverntjeneste, generalist og voldsteam
Pedagogisk leder i barnehage (1-3 år)
Selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonsforetaket Profecta
Home-Start familiekontakt

SPISSKOMPETANSE
Psykisk helse
Fosterhjemsarbeid
Samvær
Tilknytning
TBO
Sped- og småbarn
Veiledning og undervisning

Stine Bugge
Fagkonsulent

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Videreutdanning: «Å møte traumeutsatte», OsloMet

SERTIFISERINGER OG KURS:
Barnesamtalen
COS-P
ICDP
Traumeforståelse (TBO)
Kvellomodellen
Samvær

REALKOMPETANSE:
Kriminalitetsforebyggende arbeid som SLT-koordinator
Barnevernkonsulent i kommunal barneverntjeneste
Fosterhjemskonsulent i kommunal barneverntjeneste
Leder for Nærmiljøsentralen
Pedagogisk leder i barnehage (3-6 år)
Spesialpedagog på barneskole
Kontaktlærer på barneskole

SPISSKOMPETANSE:
Oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse
Ungdom og ettervern
Fosterhjemsarbeid
TBO
Samvær

Eli Wenche Andersen
Fagkonsulent

FORMALKOMPETANSE:
Klinisk sosionom
Klinisk familieterapeut
Spesialist i sped- og småbarns psykiske helse
Veileder

SERTIFISERINGER OG KURS:
COS-I
COS-P
Traumeforståelse (TBO)
PARCHYSY – kartleggingsverktøy
Sertifisert i tilknytningsintervju/anknytningsintervju
ASQ/ASQ-SE
WMCI-basert metode
Videoanalyse av samspill
EFDS (fødselsdepresjon)
Angstkartlegging
ASEBA
Marte Meo
IMAGO samlivskurs

REALKOMPETANSE:
Sakkyndighetsarbeid i barnevernsaker
Familieterapeut med ansvar for barnevernfaglig utredningsarbeid
Familiekonsulent i sped- og småbarnsteam
Barnevernleder
19 år som fagkyndig medlem av Fylkesnemnda
Artikkelforfatter
Familieterapi
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Institusjonsarbeid
Foreleser

SPISSKOMPETANSE:
Sakkyndighetsarbeid
Sped- og småbarn
Samvær
Foreldrekonflikter
Oppfølging av biologiske foreldre

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann