Regionkontor

Region Stor-Oslo

Fyrlykta Stor-Oslo arbeider med hjelpetiltak, formidling av fosterhjem og andre forsterkningstiltak, samt undervisning til skoler, barnehager og veiledning av barneverntjenester. Fagkonsulentene i Stor-Oslo har høyt fokus på samværsarbeid og oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse.

Region Stor-Oslo vil i løpet av våren og sommeren 2021 tilby sakkyndig utredning til barneverntjenester.

Besøksadresse:
Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Anne-Malin Granerud
Regionleder, stor-Oslo

Anne-Malin er kliniker innen sped- og småbarn, samt psykisk helse. Hun har også en master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge og har hoveddelen av sin faglige bakgrunn fra arbeid i den kommunale barneverntjenesten.

Som fagperson er Anne-Malin spesielt opptatt av helhetlig tilnærming og arbeid rundt et barns situasjon, samvær og fosterhjemsarbeid.

Ta kontakt!

Stine Bugge
Fagkonsulent

Stine er barnevernpedagog med videreutdanning innen traumefeltet. Hun har en rekke kurs og sertifiseringer innen barnevern og kriminalitetsforebyggende arbeid, som barnesamtalen, COS-P, ICDP og samvær.

Gjennom sitt arbeidsliv har Stine jobbet kriminalitetsforebyggende som SLT-koordinator, i kommunal barneverntjeneste, i nærmiljøsentralen, vært kontaktlærer og spesialpedagog i skolen, samt pedagogisk leder i barnehage. Stine er spesielt opptatt av relasjonsbygging og arbeid med utsatt ungdom og foreldre.

Ta kontakt for mer informasjon!

Eli Wenche Andersen
Fagkonsulent

Eli Wenche er klinisk sosionom og familieterapeut og spesialist i sped- og småbarns psykiske helse. Hun har en rekke kurs, sertifiseringer og kompetanse på kartleggingsmetoder innen barnevern, samt barne- og ungdomspsykiatrien.

Eli Wenche har erfaring med utredningsarbeid, tiltaksarbeid i familier, sakkyndig i fylkesnemnda, institusjon og som foreleser. Hennes spisskompetanse er sped- og småbarn, foreldrekonflikter, oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse og samvær.

Ta kontakt for mer informasjon!

Lene Grøhn-Tjernmoen
Fagkonsulent

Lene er utdannet sosionom, med videreutdanning i familieterapi. Hun har også veiledningsutdanninger. Lene har jobbet innenfor psykisk helsevern, og som miljøterapeut på barneverninstitusjon. Hun har også jobbet som familieterapeut i statlig regi og hos privat aktør.

Lene har mange relevante kurs og sertifiseringer.

Ta kontakt for mer informasjon!

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann