Regionkontor

Region Stor-Oslo

Stor-Oslo er Fyrlyktas nyeste region, og ble etablert i april 2020. For oppdragsgivere betyr dette at det fremdeles er svært fleksibelt tjenestetilbud i regionen, og Stor-Oslo ønsker i stor grad å skreddersy bistand til de som har behov.

Ansatte

Anne-Malin Granerud
Klinisk spesialist i psykisk helse
408 88 518
anne.malin@fyrlykta.no

Anne-Malin er barnevernpedagog med master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge. Avhandlingen fokuserte på hvilke faktorer som fremmer og hemmer relasjonsutvikling mellom plasserte barn og fosterforeldre. Hun er veileder, klinisk barnevernpedagog i sped- og småbarns psykiske helse og klinisk spesialist i psykisk helse.

Anne-Malin har jobbet som pedagogisk leder i barnehage og frivillig for Home Start Familiekontakten, før hun gikk over i kommunal barneverntjeneste hvor hun jobbet i 13 år. I barneverntjenesten har hun jobbet som generalist, etter hvert som fagkonsulent og de siste fire årene har hun vært teamleder for fosterhjemsteamet i barneverntjenesten. Samtidig har hun hatt enkeltpersonsforetak hvor oppfølging av ungdom og fosterhjem, samt undervisning har stått sentralt.

Siden masteravhandlingen har Anne-Malin vært opptatt av samvær mellom fosterbarn og deres biologiske foreldre. Anne-Malin har, sammen med en kollega, fått skrivestipend til fagbok om temaet. Hun underviser gjerne om temaet samvær, men også om andre temaer innenfor barneomsorg, som tilknytning og traumer.

Vibeke Roness Lind
Fagkonsulent
482 10 220
vibeke@fyrlykta.no

Vibeke var ferdigutdannet barnevernpedagog ved høyskolen i Lillehammer i 2005. Hun har jobbet flere år i ungdomspsykiatrien, både ved UPS (Ungdomspsykiatrisk seksjon) og UPP (Ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Østfold.

I 2015 begynte hun å jobbe som barnevernkonsulent ved barneverntjenesten i Moss. Her jobbet hun først et år i ungdomsteam med undersøkelser og tiltak ut mot hjemmene, for så å gå over til fosterhjemsteam. Hun har jobbet mye med matching av fosterhjem opp mot det enkelte barnet og veiledning av fosterhjemmene.

Våren 2018 deltok hun på kompetansehevingsprogrammet «Traumesensitivt barnevern» i regi av RVTS som retter seg mot veiledning av fosterhjem

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2020  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann