Regionkontor

Region Nord

Ansatte

Lill Anita Stensheim
Regionleder for region midt og nord
958 06 399
lill.anita.stensheim@fyrlykta.no

Lill Anita er utdannet barnevernpedagog og har en mastergrad i barnevern (HIST) samt et mellomfag i psykologi (NTNU). Hun har erfaring fra ulike deler av barnevernsfeltet, blant annet som konsulent og ungdomskoordinator i Barne-og familietjenesten i Trondheim, miljøarbeider i Kvamsgrindkollektivet, miljøterapeut på Hegglia barne- og ungdomshjem og Hveita dagsenter for rusavhengige. Hun er ART-veileder, LP-veileder og har COS-P kurs.

Merethe Forså Michelsen
Fagkonsulent
922 93 550
merethe.michelsen@fyrlykta.no

Merethe er utdannet sosionom og har bred erfaring innen fosterhjemsfeltet. Hun har arbeidet i kommunalt barnevern og senere i Bufetat, henholdsvis som rådgiver i Fosterhjemstjenesten Tromsø, veileder for statlige familiehjem og som rådgiver ved Inntak Tromsø. Hun har også erfaring fra psykiatrien. Merethe har PRIDE-ledererfaring og COS P-sertifisering. Hun har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, metodiske samtaler med barn og forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.

Charlotte Olsen
Fagkonsulent
902 14 330
charlotte.olsen@fyrlykta.no

Mer informasjon kommer.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2020  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann