Regionkontor

Region Nord

Besøksadresse:
Stakkevollveien 33, Tromsø
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Ansatte

Merethe Forså Michelsen
Regionleder

Merethe er utdannet sosionom og har bred erfaring innen fosterhjemsfeltet. Hun har arbeidet i kommunalt barnevern og senere i Bufetat, henholdsvis som rådgiver i Fosterhjemstjenesten Tromsø, veileder for statlige familiehjem og som rådgiver ved Inntak Tromsø. Hun har også erfaring fra psykiatrien.

Merethe har PRIDE-ledererfaring og COS P-sertifisering. Hun har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, metodiske samtaler med barn og forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.