Regionkontor

Region Midt

Ansatte

Lill Anita Stensheim
Regionleder for region midt og nord
958 06 399
lill.anita.stensheim@fyrlykta.no

Lill Anita er utdannet barnevernpedagog og har en mastergrad i barnevern (HIST) samt et mellomfag i psykologi (NTNU). Hun har erfaring fra ulike deler av barnevernsfeltet, blant annet som konsulent og ungdomskoordinator i Barne-og familietjenesten i Trondheim, miljøarbeider i Kvamsgrindkollektivet, miljøterapeut på Hegglia barne- og ungdomshjem og Hveita dagsenter for rusavhengige. Hun er ART-veileder, LP-veileder og har COS-P kurs.

Ragnhild Rein
Fagkonsulent
976 59 979
ragnhild.rein@fyrlykta.no

Ragnhild er utdannet barnevernpedagog (HIST) og har jobbet som barnevernkonsulent i Melhus kommune og i Trondheim kommune siden 2004. Hun er nå under utdanning som COS-terapeut.

Bente Grøtte
Fagkonsulent
481 19 077
bente.grotte@fyrlykta.no

Mer informasjon kommer.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2020  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann