Regionkontor

Region Midt

Besøksadresse:
Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
Postadresse:
Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad

Ansatte

Lill Anita Stensheim
Regionleder for region midt og nord

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag, fordypning: psykologi
Mastergrad i barnevern

KURS OG SERTIFISERINGER:
COS-P veileder
Emosjonsfokusert foreldreveiledning
ART (agression replacement training)
FIT (feedback informerte tjenester)
TBO
LP-veileder (læringsmiljø og pedagogisk analyse)

REALKOMPETANSE:
Konsulent og ungdomskoordinator i Barne-og familietjenesten i Trondheim
Miljøarbeider i Kvamsgrindkollektivet
Miljøterapeut på Hegglia barne- og ungdomshjem
Miljøterapeut på Hveita dagsenter for rusavhengige
Kursholder med kurs innen læringsmiljø, opplæring for beredskapshjem og barn med komplekse traumer

SPISSKOMPETANSE:
Ledelse
Veiledning
Systemforståelse i barnevernfeltet
Miljøterapi/ungdomsproblematikk
TBO

Ragnhild Rein
Fagkonsulent

Ragnhild er utdannet barnevernpedagog (HIST) og har jobbet som barnevernkonsulent i Melhus kommune og i Trondheim kommune siden 2004. Hun er nå under utdanning som COS-terapeut.

Bente Grøtte
Fagkonsulent

Bente er vernepleier, med grunnfag i pedagogikk og familieterapeut.

Bente har lang erfaring fra arbeid med mennesker med ulike funksjonshemninger, både som miljøterapeut og leder for dagtilbud for denne brukergruppen. Hun har over 10 års erfaring fra kommunal barneverntjeneste, hvorav 3 år som fagleder for en interkommunal barneverntjeneste for 7 kommuner. Bente har mye erfaring fra arbeid med mennesker i akutt krise, både gjennom arbeid i kriseteam og barnevernvakt hvor hun fremdeles arbeider.

Bente er i tillegg sertifisert COS-P og ICDP veileder.

Karina Jakobsen
Fagkonsulent

Mer informasjon kommer

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann