Regionkontor

Region Midt

Besøksadresse:
Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Ansatte

Ragnhild Rein
Fagkonsulent

Ragnhild er utdannet barnevernpedagog (HIST) og har jobbet som barnevernkonsulent i Melhus kommune og i Trondheim kommune siden 2004. Hun er nå under utdanning som COS-terapeut.

Karina Jakobsen
Fagkonsulent

Karina har master i barnevern og lang erfaring fra fagfeltet. Hun har jobbet flere år som selvstendig konsulent hos flere barneverntjenester. I tillegg har hun vært ansatt i barneverntjenester både i Midt Norge og på Østlandet. Karina har særdeles god erfaring som saksbehandler.

Karina har i tillegg engasjert seg innenfor feltet på flere områder. Hun har tatt flere ulike kurs. Eksempler er «Krem Kurs» v/ Kvello, «Barn som er utsatt for vold» v/ Rbup, «Barn som opplever vold i nære relasjoner» v/ ATV, m.m.

Karianne Kirkaune
Fagkonsulent

Karianne er utdannet førskolelærer og har master i pedagogikk. Karianne har hatt et brennende engasjement innenfor barnevernfeltet i mange år. Hun har lang erfaring som saksbehandler i kommunal barneverntjeneste og har vært klinisk pedagog ved BUP. Tidligere har hun vært avdelingsleder i barnehage og hun har særlig kompentanse innen foreldreveiledning med erfaring fra ulike metoder: Hun er sertifisert PMTO terapeut, har PYC, DUÅ, ICDP og TF-CBT ( kognitiv atferdsterapi). I tillegg har hun kurs i selvmordshåndtering.

Hennes utdanning og erfaring gir henne solid grunnlag for å arbeide med barn og unge i forskjellige kontekster og med ulike utfordringer.

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.