Regionkontor

Region Midt

Besøksadresse:
Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
Postadresse:
Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Ansatte

Lill Anita Stensheim
Regionleder for region midt og nord

FORMALKOMPETANSE:
Barnevernpedagog
Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag, fordypning: psykologi
Mastergrad i barnevern

KURS OG SERTIFISERINGER:
COS-P veileder
Emosjonsfokusert foreldreveiledning
ART (agression replacement training)
FIT (feedback informerte tjenester)
TBO
LP-veileder (læringsmiljø og pedagogisk analyse)

REALKOMPETANSE:
Konsulent og ungdomskoordinator i Barne-og familietjenesten i Trondheim
Miljøarbeider i Kvamsgrindkollektivet
Miljøterapeut på Hegglia barne- og ungdomshjem
Miljøterapeut på Hveita dagsenter for rusavhengige
Kursholder med kurs innen læringsmiljø, opplæring for beredskapshjem og barn med komplekse traumer

SPISSKOMPETANSE:
Ledelse
Veiledning
Systemforståelse i barnevernfeltet
Miljøterapi/ungdomsproblematikk
TBO

Ragnhild Rein
Fagkonsulent

Ragnhild er utdannet barnevernpedagog (HIST) og har jobbet som barnevernkonsulent i Melhus kommune og i Trondheim kommune siden 2004. Hun er nå under utdanning som COS-terapeut.

Karina Jakobsen
Fagkonsulent

Mer informasjon kommer

Karianne Kirkaune
Fagkonsulent

Ansatt 02.01.2023
Mer info kommer

Hvor finner du oss?

Ta kontakt før du kommer innom, vi er ofte i møter o.l.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann