Kulturformidling – et utviklingsprosjekt i barnevernfeltet med støtte fra Bufdir

Av Stiftelsen Fyrlykta

Med støtte fra Bufdir presenterer og gjennomfører Stiftelsen Fyrlykta tiltaket kulturformidling for barn med annen etnisk bakgrunn i norske fosterhjem.

Tilbud om gratis kulturformidling til 15 barn og fosterhjem går i disse dager ut til kommuner tilknyttet regionene Vest, Øst og Stor-Oslo. Hensikten er å styrke barnets etniske, kulturelle, religiøse og språklige identitet i hht. FNs barnekonvensjon, artikkel 30.

Shumaila Qazi (bildet) er Stor-Oslos kulturformidler.

Ta kontakt for informasjon!

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann