Kulturformidling i barnevernet

Av Stiftelsen Fyrlykta

Et gratis tiltak for kommunene til barn med annen etnisk bakgrunn og deres norske fosterhjem.

Stiftelsen Fyrlykta har, med støtte fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), satt i gang et utviklingsprosjekt for barn med annen etnisk bakgrunn i norske fosterhjem. Hensikten er å bistå barneverntjenester og fosterforeldre med å ivareta barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse identitet i henhold til FNs Barnekonvensjon, artikkel 30.

Litt om gjennomføringen:

  • Hele fosterfamilien kommer til Fyrlyktas kontor hvor de møter en fagkonsulent og en kulturformidler fra barnets opprinnelseskultur.
  • Hvert barn og fosterhjem blir tilbudt kulturformidling både våren og høsten 2021.
  • Barneverntjenesten og fosterfamilien kan bestille temaer til formidling ut fra barnet og familiens behov, som for eksempel språk, religion eller informasjon om opprinnelseslandet.
  • Etter kulturformidlingen vil det skrives en rapport om det enkelte barn eller søskenpar som sendes barneverntjenesten, samt at

Barneverntjenestene som deltar kan få innsyn i rapporten vedr. gjennomføring av tiltaket i sin helhet som sendes Bufdir ved årsskiftet 2021/2022.

Hensikten er at barnet skal være stolt av sin bakgrunn gjennom økt kunnskap, forståelse og kultursensitivitet. Det skal få økt forutsetninge for å håndtere ulikhetene mellom sine to kulturer, styrke selvbilde og identitetsutvikling. Tiltaket er også ment å øke kvalitet og samspill i samvær mellom biologiske foreldre og barn.

Stiftelsen Fyrlykta gjennomfører i 2021 kulturformidling i regionene: Stor-Oslo (Lillestrøm), Øst (Fredrikstad) og Vest (Bergen).Ta kontakt med et av Fyrlyktas kontorer for påmelding. Plassene vil deles ut fortløpende og søsken prioriteres.

Kontaktpersoner:

Jørgen Andresen, regionleder, Øst. Tlf: 41408134  jorgen.andresen@fyrlykta.no

Stine Bugge, fagkonsulent, Stor-Oslo. Tlf: 40888518 stine.bugge@fyrlykta.no