Kurs og foredrag

Fyrlykta tilbyr kurs og foredrag

Fyrlykta underviser på oppdrag fra barnevern, skole, barnehage og andre. Kurs og foredrag skreddersys ut i fra tema, gruppestørrelse, kompetansenivå og ønsket varighet.

Eksempler på kurs kan være: Samvær, seksualitet, fra atferdsregulering til reguleringsstøtte, barns tilknytning og traumer, emosjonsfokusert ferdighetstrening, barne- og ungdomspsykiatri, terapeutisk mestring av voldsproblematikk.